Σάββατο, 9 Απριλίου 2016

ΑΝΕΚΔΟΤΑ :Συμβολαιογραφικά

Τι σχέση, συμβολαιγραφικά, εχει ο σύζυγος κι'ο εραστής;
Ο σύζυγος εχει την κυριότητα κι'ο εραστής την επικαρπία.....