Παρασκευή, 27 Μαΐου 2016

Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων:ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΣΗ !!!

Μετά από χρόνιες και συνεχείς παρεμβάσεις ήρθε επιτέλους η δικαίωση. Στον Ν. 4387(Νέο ασφαλιστικό) 12-05-2016αρ.φύλλου 85 τεύχος Α, άρθρο 35 παράγραφος 10 και το άρθρο 9 παράγραφος 3, προβλέπει την καταβολή των ασφαλιστικών παροχών (κύρια σύνταξη, επικουρική, εφάπαξ, προσωρινή σύνταξη). Κατ’ απόλυτη προτεραιότητα :

<< Η εφάπαξ παροχή καταβάλλεται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα σε όλους τους δικαιούχους που είναι άτομα με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και στους γονείς και νόμιμους κηδεμόνες που προστατεύουν άτομα με αναπηρία ή σε όσους συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις του Ν. 612/1977 είτε με βάση τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές και ισχύουν κάθε φορά, ή με βάση τις διατάξεις που αναφέρονται στα πρόσωπα του τετάρτου εδαφίου της περίπτωσης α’ της παρ. 1 των άρθρων 1 και 26 του Π.δ. 169/2007 (Α΄ 210) είτε με βάση τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές, όπως ισχύουν κάθε φορά, καθώς και για όσους λαμβάνουν επίδομα, σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν. 1140/1981, όπως ισχύει για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις.>>

<<Η προσωρινή σύνταξη καταβάλλεται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα στους δικαιούχους που είναι άτομα με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και στους γονείς και νόμιμους κηδεμόνες που προστατεύουν άτομα με αναπηρία ή σε όσους συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις του Ν. 612/1977 είτε με βάση τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές και ισχύουν κάθε φορά, ή με βάση τις διατάξεις που αναφέρονται στα πρόσωπα του τετάρτου εδαφίου της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 των άρθρων 1 και 26 του Π.δ. 169/2007 (Α΄ 210) είτε με βάση τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές, όπως ισχύουν κάθε φορά. Άρθρο 10 Οικογενειακή παροχή − προσαύξηση σύνταξης.>>

Παρακαλούνται οι συνταξιούχοι που έχουν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με το νόμο και εκκρεμούν οι παροχές τους (κύρια σύνταξη, επικουρική, εφάπαξ, προσωρινή σύνταξη) να κάνουν αιτήσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες ώστε να εξυπηρετηθούν άμεσα!!!

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε και επισκεφθείτε τα γραφεία του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων (διαθέτουμε έντυπη αίτηση).

                                                                  ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                             Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ                                                                         ΠΟΠΗ ΜΟΥΡΙΚΗ