Τρίτη, 24 Μαΐου 2016

Ανάκληση του έργου Επέκτασης του «Θεοδωρίδειου» Κέντρου - ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ - Αδιαφορία ή έγκλημα κατά των ανθρώπων με Αναπηρίες;

Ωφέλεια – σκοπιμότητα του έργου
Το έργο θα έδινε λύσεις και διεξόδους στα παιδιά με αναπηρία και στις οικογένειές τους, θα κάλυπτε ένα μεγάλο κενό στις παρεχόμενες κοινωνικές υπηρεσίες προς τα άτομα με αναπηρία που ζουν όχι μόνο στο Δήμο Καρδίτσας αλλά και σε ολόκληρο το νομό. Εντέλει θα αποτελούσε ένα από τα λίγα έργα που θα υλοποιούνταν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας με αντικείμενο την υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία αλλά σίγουρα το μοναδικό στο νομό μας.
Το ιστορικό
Το εν λόγω έργο το οποίο εντάχτηκε από την Περιφέρεια στις 25-2-2014 στο προηγούμενο ΕΣΠΑ (Απόφαση 1089) με ποσό 1.162,693€. Αφορούσε επέκταση του υφιστάμενου κτιρίου ώστε τελικά να δημιουργηθεί Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με νοητική αναπηρία. Ανάδοχος (φορέας που θα είχε την ευθύνη του διαγωνισμού - κατασκευής) αλλά και τελικώς ωφελούμενος ήταν ο Δήμος Καρδίτσας μιας και η δομή (υπάρχουσα και μελλοντική) βρίσκεται στην πόλη της Καρδίτσας. Η υπάρχουσα δομή (για όσους δεν γνωρίζουν) είναι μάλιστα Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία του Δήμου Καρδίτσας.
Με νέα απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας στις 29-3-2016 (Απόφαση 1201), το έργο ανακλήθηκε – ακυρώθηκε. Η ανάκληση – ακύρωση είχε ως αιτιολογικό ότι δεν υπήρξε συμβασιοποίηση του έργου και επομένως μη απορρόφηση χρημάτων στη λήξη προθεσμίας επιλεξιμότητας του προηγούμενου ΕΣΠΑ ως τις 31/12/2015.
Ποιοι ευθύνονται για την ακύρωση
Επομένως ως τις 31/12/2015 πέρασαν από τότε περίπου 2 χρόνια (για την ακρίβεια 1 χρόνος και 10 μήνες). Στο διάστημα αυτό έπρεπε να έχει γίνει ο διαγωνισμός, να έχει υπογραφεί σύμβαση με τον μειοδότη και να έχει αρχίσει η κατασκευή του έργου. Διαπιστώνεται λοιπόν μια άνευ προηγουμένου κωλυσιεργία του Δήμου Καρδίτσας η οποία οδήγησε στην ακύρωση του έργου. Τούτο διότι ο Δήμος Καρδίτσας είναι εκ της νομοθεσίας ο φορέας ο οποίος «τρέχει» τους διαγωνισμούς του περιφερειακού ΕΣΠΑ και επιβλέπει τα έργα που εκτελούνται στα διοικητικά του όρια.
Στο διάστημα αυτό διοίκησαν το δήμο Καρδίτσας δυο (2) δημοτικές Αρχές. Ευθύνες έχουν και οι δυο. Η προηγούμενη με δήμαρχο τον κ. Παπαλό ως τον Αύγουστο 2014 (6 μήνες από την ένταξη) και η τωρινή με δήμαρχο τον κ. Αλεξάκο καθώς ως τον Δεκέμβρη 2015 πέρασαν 16 μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων του. Φυσικά βέβαια στο τμήμα που αναλογεί στον καθένα βάσει του χρόνου που διοίκησαν ή διοικούν. Η περιφέρεια Θεσσαλίας κατά την προσωπική μας γνώμη μάλλον δεν έχει ευθύνη καθώς ουσιαστικά διαδραματίζει εποπτικό ρόλο στα έργα ΕΣΠΑ, καθώς εγκρίνει χρηματοδότηση σε ώριμα έργα, ελέγχει τις διαγωνιστικές διαδικασίες για τη νομιμότητα και εκταμιεύει χρήματα σε ειδικό λογαριασμό του δήμου.
Επόμενες κινήσεις
Την Τρίτη 18:30 γίνεται συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας. Στο συμβούλιο αυτό θα πρέπει ΟΛΕΣ οι δημοτικές παρατάξεις να συμβάλλουν στη συζήτηση του θέματος ως εκτός ημερήσιας διάταξης, και αν αυτό δεν είναι εφικτό νομικά, τότε να οριστεί άμεσα συζήτηση Δημοτικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα το εν λόγω ζήτημα. Όποτε γίνει η συζήτηση θα πρέπει να κληθούν να συμμετάσχουν όλοι εμπλεκόμενοι φορείς, δηλαδή περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφερειακή και Τοπική Ομοσπονδία ΑΜΕΑ Θεσσαλίας, ακόμη και οι βουλευτές του νομού μας. Τούτο διότι τα άτομα με αναπηρία, οι οικογένειές τους και η τοπική κοινωνία, περιμένουν να διευκρινιστούν-αποφασιστούν τα εξής:
  1. Να απαντηθούν τα ερωτήματα που τέθηκαν και από τον πρόεδρο της Περιφερειακής Ομοσπονδίας ΑΜΕΑ Θεσσαλίας κ. Τσιουλάκη. Τούτο διότι αφενός μεν είναι εύλογη η απογοήτευση και η οργή των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους, αφετέρου δε, θα πρέπει να δοθούν καθαρές και πειστικές απαντήσεις από τους αρμόδιους για τις ευθύνες όπου υπάρχουν.
  2. Ο νυν δήμαρχος κ. Αλεξάκος είπε σε συνέντευξή του σε τοπικά μέσα (www.KarditsaLiveNet.gr ) , ότι η καθυστέρηση της δημοπράτησης (εκτέλεση διαγωνισμού) οφείλεται σε απαγόρευση δημοπρατήσεων έργων ΕΣΠΑ η οποία ίσχυε μέχρι τον Δεκέμβρη 2014. Αν αυτό είναι ακριβές απαλλάσσει από ευθύνες την διοίκηση του κ. Παπαλού. Πρόσθεσε μάλιστα ότι απαιτούνταν νέα έγκριση δημοπράτησης και αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα να μην επαρκεί ο χρόνος ώστε μέχρι το τέλος του 2015 να έχει κατασκευαστεί και να λειτουργεί το νέο κέντρο. Ότι τελικά θα χάνονταν οριστικά το έργο και γι’ αυτό συμφωνήθηκε με την περιφέρεια να πάει στο επόμενο ΕΣΠΑ (θα είναι από τα πρώτα έργα που θα ενταχθούν σ’ αυτό).
Από τα λεγόμενα – γραφόμενα στη συνέντευξη αυτή προκύπτουν τα εξής χωρίς να θέλω να αμφισβητήσω την ακρίβεια των λεχθέντων: 1) αν απαιτούνταν νέα έγκριση δημοπράτησης είναι κάτι που μπορεί να απαντηθεί – επιβεβαιωθεί από την περιφέρεια Θεσσαλίας. 2) ο χρόνος που δόθηκε ότι χρειάζονται 6-9 μήνες ως την υπογραφή σύμβασης εκτιμώ ότι είναι αρκετά μεγάλος έως υπερβολικός 3) αν υπάρχει συμφωνία με τον περιφερειάρχη για νέα ένταξη στο νέο ΕΣΠΑ είναι κάτι που μπορεί να απαντηθεί – επιβεβαιωθεί από την περιφέρεια Θεσσαλίας 4) Υπάρχει προβληματισμός της δημοτικής Αρχής για τη μελλοντική λειτουργία του Κέντρου μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής καθώς οι λειτουργικές του δαπάνες θα αυξηθούν κατά πολύ (προσλήψεις προσωπικού νέων ειδικοτήτων, κ.λ.π.).
Η εκτίμησή μας όμως είναι ότι το έργο θα μπορούσε ως τέλος 2015 όχι μόνον να έχει σύμβαση αλλά να έχει και απορρόφηση χρημάτων. Φυσικά δεν θα είχε ολοκληρωθεί αλλά θα μπορούσε να γίνει γέφυρα στο νέο ΕΣΠΑ και να μην χρειάζονται διαδικασίες από την αρχή (πρόσκληση από την περιφέρεια, διαδικασίες νέας ένταξης και έγκρισης δημοπράτησης). Εντέλει θα ήταν ένα έργο που θα ολοκληρώνονταν σίγουρα, ενώ τώρα τα όλα είναι αβέβαια καθώς για την πραγματοποίησή του θα πρέπει να «συμμαχήσουν» πολλοί και διαφορετικοί παράγοντες: ομαλότητα πολιτική και οικονομική, συναίνεση της περιφέρειας Θεσσαλίας, «τρέξιμο» διαδικασιών εκ μέρους του δήμου Καρδίτσας και κυρίως να μην παρθεί οριστικά το έργο από το δήμο Καρδίτσας και δοθεί σε άλλον δήμο.
  1. Δέσμευση της περιφέρειας Θεσσαλίας (μέσω του Περιφερειάρχη ή του Αντιπεριφερειάρχη) ώστε να βγει άμεσα νέα πρόσκληση για το σκοπό αυτό στο νέο (πια) ΕΣΠΑ 2014-2020 και ακολούθως εκ νέου ένταξη του έργου. Τούτο διότι στο προηγούμενο ΕΣΠΑ το έργο αυτό δεν είχε δήμο-ανταγωνιστή, στο τρέχον ΕΣΠΑ αν οι διαδικασίες καθυστερήσουν, δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει κάτι τέτοιο. Σίγουρα υπήρξαν και θα υπάρξουν δήμοι που εποφθαλμιούν τέτοιο ποσό χρηματοδότητησης για ΑΜΕΑ με αναπηρίες.
  2. Επομένως εγρήγορση της τρέχουσας διοίκησης του Δήμου Καρδίτσας για το λόγο αυτό, καθώς δεν επιτρέπεται νέα κωλυσιεργία για έργα ΕΣΠΑ και ειδικά για έργα που αφορούν άτομα με αναπηρίες.
  3. Να δεσμευθεί η νυν διοίκηση Αλεξάκου αλλά και ΟΛΕΣ οι δημοτικές παρατάξεις ότι θα είναι συνεπείς πολιτικά, διοικητικά και οικονομικά για το έργο αυτό στο μέλλον αλλά και για την λειτουργία της δομής Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με νοητική αναπηρία (η οποία θα λειτουργήσει με την ολοκλήρωση του έργου).
  4. Να δεσμευθούν ΟΛΟΙ οι βουλευτές του νομού Καρδίτσας ότι δεν θα επιτρέψουν την οριστική ματαίωση του έργου αλλά ταυτόχρονα θα είναι πραγματικοί αρωγοί της οποιαδήποτε διοίκησης του δήμου.
Τα μέλη του ΔΣ του «Θεοδωρίδειου» Κέντρου - ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
Τσίγκας Ηλίας Σουφλάκος Βασίλης
Πρόεδρος Νομαρχ.Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία πρώην Δημοτικός Σύμβουλος
Β’ Α/δρος Περιφ.Ομοσπονδίας ΑΜΕΑ Θεσσαλίας Δήμου Καρδίτσας