Σάββατο, 18 Ιουνίου 2016

194 θέσεις ψηφιακών δεξιοτήτων για την απασχόληση άνεργων νέων της Θεσσαλίας

Εκατόν ενενήντα τέσσερις (194) θέσεις κατάρτισης-πιστοποίησης για άνεργους νέους/ες της Θεσσαλίας, ηλικίας 18-24 ετών, προσφέρει το πρόγραμμα που ξεκίνησε να υλοποιεί ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ) σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Ενεργειών (ΕΥΕ/ΕΚΤ).
Οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα που φέρει το γενικό τίτλο «Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών» κατατίθενται αυτήν την περίοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα http://edu.sepve.org.gr και η προθεσμία υποβολής τους λήγει στις 29 Ιουνίου 2016.
Το πρόγραμμα είναι επιδοτούμενο για όλους τους άνεργους που θα καταρτιστούν και περιλαμβάνει
-120 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης και
-260 ώρες πρακτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης,
με βασικό σκοπό, οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν ή να βελτιώσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες (e-Skills) σε αντικείμενα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας όπως robotics, e-commerce, web development, mobile development, cloud computing, digital marketing και web design.
Οι ψηφιακές δεξιότητες (e-Skills) -για τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποιεί από πέρυσι την εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης “e-Skills for Jobs” (Ψηφιακές δεξιότητες για την απασχόληση) σε 22 χώρες- είναι απαραίτητες για τους επαγγελματίες που εργάζονται σε μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, για τους νέους και τους άνεργους που επιθυμούν να ενταχθούν στο εργατικό δυναμικό. Επίσης, είναι ζωτικής σημασίας για τις επιχειρήσεις που χρειάζονται υψηλής εξειδίκευσης ανθρώπινο δυναμικό.
Η πρακτική εκπαίδευση και κατάρτιση των 194 νέων από τις Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας, Καρδίτσας και Τρικάλων θα γίνει σε επιχειρήσεις των περιοχών τους. Οι επιχειρήσεις αυτές δεν είναι απαραίτητο να ανήκουν στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας, αρκεί να έχουν ανάγκες σχετικές με τις ειδικότητες που προσφέρονται από το πρόγραμμα κατάρτισης. Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να απασχολήσουν ωφελούμενους συμμετέχουν στο πρόγραμμα καταθέτοντας αίτηση στην ίδια πλατφόρμα (http://edu.sepve.org.gr).
Η κατανομή των ωφελούμενων στις επιχειρήσεις θα γίνει με βάση το αριθμητικό δυναμικό της επιχείρησης και η ένταξη των ωφελούμενων δεν περιλαμβάνει καμία μισθολογική ή ασφαλιστική επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις, που θα τους προσφέρουν την πρακτική εκπαίδευση και κατάρτιση.
Το εκπαιδευτικό επίδομα για τις 120 ημέρες θεωρητικής κατάρτισης υπολογίζεται στα 5 ευρώ/ώρα και της πρακτικής στα 3 ευρώ/ώρα. Οι ασφαλιστικές εισφορές των ωφελούμενων καλύπτονται επίσης από το πρόγραμμα, καθώς υπολογίζονται επιπρόσθετα σε ποσοστό 6,45% επί του εκπαιδευτικού επιδόματος.