Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2016

ΑΝΕΚΔΟΤΑ : Μια μέρα ο Θεός και ο Αδάμ συζητούσαν

Μια μέρα ο Θεός και ο Αδάμ συζητούσαν. Ρωτάει λοιπόν ο Αδάμ τον Θεό.

- Γιατί έκανες την Εύα τόσο απαλή και και τρυφερή;

- Για να την θέλεις.

Ξαναρωτάει ο Αδάμ τον Θεό.

- Γιατί έκανες την Εύα τόσο ελκυστική;

- Για να την θέλεις" απαντάει ο Θεός.

Μετά από λίγο ξαναρωτάει ο Αδάμ τον Θεό.

- Γιατί έκανες την Εύα τόσο ηλίθια;

- Για να σε θέλει απαντάει ο Θεός...