Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2016

ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ :ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Λόγω του προβλήματος, με τις επικουρικές συντάξεις και μετά την πρόσφατη αναστάτωση των συνταξιούχων που δημιουργήθηκε, σας ενημερώνουμε ότι την Δευτέρα: 4/7/2016
θα καταβληθούν οι επικουρικές συντάξεις χωρίς περικοπές λόγω της αδυναμίας του πληροφοριακού συστήματος για την εφαρμογή του Ν. 4387/2016.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Νικόλαος Χατζόπουλος
Πόπη Μουρίκη