Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2016

Στο 72% του μέσου Κοινοτικού το μέσο κατά κεφαλήν εισόδημα στην Ελλάδα!!

Ένα βασικό επιχείρημα της εισόδου στην ΕΕ ήταν ότι θα μειωνόταν η απόσταση στο κατά κεφαλήν εισόδημα μεταξύ Ελλάδας και ανεπτυγμένων χωρών που τότε ήδη ήταν μέλη (Γερμανία, Γαλλία, Αγγλία, Ιταλία, Ολλανδία, Βέλγιο, Δανία κλπ). Μετά από 30 χρόνια (και πολλά πακέτα ΕΣΠΑ και Αγροτικών Επιδοτήσεων και Μορφωτικών Προγραμμάτων) η απόσταση όχι μόνο δεν μίκρυνε αλλά μεγάλωσε!! Υπ' όψιν ότι την δεκαετία του 1980 (που μπήκε η χώρα σε ΕΕ) υπήρχαν ελάχιστες φτωχές χώρες μέσα σε ΕΕ (δεν υπήρχαν τότε οι ανατολικοευρωπαϊκές φτωχές χώρες). Εάν αυτές εξαιρεθούν τότε το σημερινό κατά κεφαλήν εισόδημα της Ελλάδας θα ήταν κάτω από το 50% του μέσου όρου ενώ το 1985 ήταν γύρω στο 75% του μέσου όρου!!!
Μανώλης Στειακάκης
Πολιτικός Μηχανικός-Οικονομολόγος