Κυριακή 1 Ιανουαρίου 2012

ΧΡΗΣΙΜΑ


ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ


ΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ .................. 112

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ................................... 24410 65555

ΕΚΑΒ ............................................. 166

ΙΚΑ ............................................... 184 & 24410 64848

ΔΙΑΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ................ 1434

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ................ 199 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠ.ΣΟΦΑΔΩΝ ................. 24430 24199

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠ.ΠΑΛΑΜΑ ................... 24440 24199

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠ.ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ................ 24450 43199

ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ ................................... 100

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ........................... 24410 80223  

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ............................. 24410 80204

ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ............................... 24410 80243

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ................ 24410 80247

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ......................... 24410 27399

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ........................ 171  

ΔΕΗ - ΒΛΑΒΕΣ .................................... 24410 21507

ΥΔΡΕΥΣΗ - ΒΛΑΒΕΣ .............................. 24410 71711

ΟΤΕ - ΒΛΑΒΕΣ .................................... 121 & 24410 91567

ΚΤΕΛ  .............................................. 24410 21001 & 21411 

ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ..................................... 24410 21718

ΡΑΔΙΟ ΤΑΧΙ  ....................................... 24410 73001-2-3  

ΤΑΧΙ ............................................... 24410 22266

INTERAMERICAN ................................. 168 & 24410 62262

ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ .................................. 6950243506

ΕΛΠΑ ............................................... 24410 27700 & 694455586

EXPRESS SERVICE ................................. 1154

HELLAS SERVICE .................................. 1057

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ................................. 192

ΕΛΤΑ ................................................ 24410 21567

DΗL ................................................. 24410 71503

ΑCS ................................................. 24410 25983

ΙΝΤΕRΑΤΤΙCΑ ...................................... 24410 79400

SΡΕΕDΕΧ ............................................ 24410 42170

ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ............................. 24410 70888

ΕΛΤΑ - ΔΙΑΝΟΜΗ ................................... 24410 22701

ΕΛΤΑ - ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ  ................................ 24410 21567

ΟΣΕ .................................................. 1110 & 24410 21402

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ........................................... 24410 23015

ΟΑΕΔ ................................................ 1564 & 24410 70983

ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ........ 134

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ....  11888

ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ..................................... 14844ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ......................http://www.thessaly.gov.gr/

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ............................. 24413 50100ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ     ........................ 24410 71514 - 24410 71521

ΠΡΩΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ.............................. 24410 55216

ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ............................. 24410 88579

ΠΡΩΗΝ ΚΑΜΠΟΥ     .................................... 24410 61254

ΠΡΩΗΝ ΙΤΑΜΟΥ     .................................... 24410 81073ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ    ................................... 24430 22396

ΠΡΩΗΝ ΜΕΝΕΛΑΪΔΟΣ ............................... 24430 51213

ΠΡΩΗΝ ΑΡΝΗΣ      ..................................... 24430 41931

ΠΡΩΗΝ ΡΕΝΤΙΝΑΣ   .................................... 24430 71221

ΠΡΩΗΝ ΤΑΜΑΣΙΟΥ   ................................... 24430 31090

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ     .................................... 24440 22333

ΠΡΩΗΝ ΣΕΛΛΑΝΩΝ   ................................... 24410 51210

ΠΡΩΗΝ ΦΥΛΛΟΥ     ..................................... 24440 31200ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ  ................................. 24450 41214

ΠΡΩΗΝ ΙΘΩΜΗΣ     .................................... 24410 39850

ΠΡΩΗΝ ΠΑΜΙΣΣΟΥ   ................................... 24410 84210ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ   .................... 24410 95631

ΠΡΩΗΝ ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ............................... 24410 92933ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ   ................................. 24450 31202

ΠΡΩΗΝ ΑΧΕΛΩΟΥ    .................................. 24450 31484

ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝ. ΑΝΑΤ. ΑΡΓΙΘΕΑΣ...........   24450 31773