Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2012

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ,ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ-ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ,ΑΡΓΙΕΣ,ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ,ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΑΡΓΙΕΣ-ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ

ΕΔΩ:ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΟΣΕ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΕΔΩ: ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
ΕΔΩ: ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 2012-2013
ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΑΓΙΟΠΗΓΗΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
07:00-07:55-09:30-10:45-12:30-14:25-
16:20-18:15-21:15
ΣΑΒΒΑΤΟ:
07:30-09:30-12:30-14:20
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
07:10-08:20-10:30-12:00-13:30-14:40-
16:15-18:15-20:30
ΣΑΒΒΑΤΟ:
08:20-10:30-13:30
ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΣΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
06:45-07:00-07:45-08:30-09:45-10:30-
11:45-12:00-13:00-14:20-15:20-16:15-
17:15-18:15-19:15-20:30-21:15
ΣΑΒΒΑΤΟ:
07:00-08:45-10:30-12:00-13:00-13:45
ΑΜΠΕΛΙΚΟΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
07:00-11:30 ΤΕΤ.-11:45-14:20-16:20-
20:20
ΣΑΒΒΑΤΟ:
08:15-13:45
ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
06:30 ΤΕΤ.-07:10-7:50 ΜΑΘ.-08:15-
08:30 ΤΕΤ.-09:30-09:45ΤΕΤ.-10:20ΤΕΤ.-
10:45-11:45-12:20-13:25-13:50-14:20-
15:30-17:15-19:15-21:15
ΣΑΒΒΑΤΟ:
08:10-10:45-12:20-14:20
ΓΕΩΡΓΙΚΟΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
06:40-07:20-08:30-09:30-10:45-12:15-
13:45-14:40-15:20-17:15-19:15-21:20
ΣΑΒΒΑΤΟ:
07:20-08:20(Μ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥΚ.)-9:30-
10:30(Μ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ.)-12:15-14:30
ΓΟΡΓΟΒΙΤΕΣΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
07:45-10:30-11:45-15:20-21:15
ΖΑΙΜΙΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
07:00-07:55-09:30-10:45-12:30-14:25-
16:20-18:15-21:15
ΣΑΒΒΑΤΟ:
07:30-09:30-12:30-14:20
ΚΑΛΛΙΘΗΡΟΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
06:50 ΤΕΤ.-07:25-08:35-10:00-12:00-
14:40-16:35-20:35
ΣΑΒΒΑΤΟ:
08:40-10:00-12:00-14:10
ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
07:00-07:55-09:30-10:45-12:30-14:25-
16:20-18:15-21:15
ΣΑΒΒΑΤΟ:
07:30-09:30-12:30-14:20
ΚΑΝΑΛΙΑΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
06:35-10:15-13:15-17:15
ΣΑΒΒΑΤΟ:
06:50-13:00
ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑ

-ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
07:45-09:00-10:00-11:00-12:00-12:45-
14:05-15:30-16:40-18:40-20:15-21:20
ΣΑΒΒΑΤΟ:
07:45-09:45-11:45-13:50
ΚΑΡΠΟΧΩΡΙΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
07:00-08:30-09:45-12:00-14:20-16:15-
18:15-20:30
ΣΑΒΒΑΤΟ:
09:05-12:20-14:05
ΚΡΑΝΙΑΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
06:30ΤΕΤ.-07:10Α.Α.-08:10Α.Α.-
09:30Α.Α-10:45Α.Α-11:45ΡΙΖΟΒΟΥΝΙ ΤΕΤ.-12:20 Α.Α.-13:25-14:20 Α.Α.- 15:30-17:15 Α.Α.-19:15Α.Α.-21:15Α.Α.
ΣΑΒΒΑΤΟ:
08:10 Α.Α.-10:45 Α.Α.-12:20 Α.Α.-
14:20 Α.Α.
ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
07:10-08:20-10:15 ΤΕΤ.-10:30-12:00-
13:30-14:40-16:15-18:15-20:30
ΣΑΒΒΑΤΟ:
08:20-10:30-13:30
ΛΟΞΑΔΑΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
06:35-17:15-19:15
ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
06:55-07:45-11:00-13:15-14:20-15:20-
17:15-20:30
ΣΑΒΒΑΤΟ:
07:45-11:00-14:20
ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
06:45-07:45-10:30-11:45-13:00-15:20-
17:15-19:15-21:15
ΣΑΒΒΑΤΟ:
07:00-10:30-13:00
ΜΕΛΙΣΣΑΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
07:25-10:15-12:30 ΤΕΤ.-14:20
ΣΑΒΒΑΤΟ:
09:00-13:15
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
06:40-07:20-08:30-09:30-10:45-12:15-
13:45-14:40-15:20-17:15-19:15-21:20
ΣΑΒΒΑΤΟ:
07:20-08:20(Μ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥΚ.)-9:30-
10:30(Μ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ.)-12:15-14:30
ΜΥΡΙΝΗΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
06:55-07:05 ΜΑΘ.-07:45-11:00-
12:15 ΤΕΤ.-13:15-14:20-15:20-17:15-
20:30
ΣΑΒΒΑΤΟ:
07:45-11:00-14:20
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-

ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΣΕ
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
06:40-07:10-07:20-07:45-08:20-08:30-
09:00-09:30-10:00-10:30-10:45-11:30-
11:55-12:00-12:15-13:30-13:45-14:40-
15:20-16:15-17:15-18:15-19:15-20:30-
21:20
ΣΑΒΒΑΤΟ:
07:20-08:20-09:30-10:30-12:15-13:30-
14:30
ΞΥΝΟΝΕΡΙΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
07:10-08:20-10:15 ΤΕΤ.-10:30-12:00-
13:30-14:40-16:15-18:15-20:30
ΣΑΒΒΑΤΟ:
08:20-10:30-13:30
ΠΑΛΙΟΚΚΛΗΣΙ-

ΦΑΝΑΡΙΟΥ
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
06:35-07:45-09:15-10:15-11:30-13:15- 
14:00 (ΑΠΟ ΤΡΙΚ.ΜΑΘ.)-17:15-19:15
ΣΑΒΒΑΤΟ:
06:50-09:15-13:00
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
06:45-06:55-07:05ΜΑΘ.-07:25-08:30-
09:45-10:30-10:55ΤΕΤ.-11:00-11:45-
12:00-13:00-13:15-14:20-15:20-16:15-
17:15-18:15-19:15-08:30-21:15
ΣΑΒΒΑΤΟ:
07:00-07:45-08:45-10:30-11:00-12:00-
13:00-13:45-14:20
ΠΤΕΛΟΠΟΥΛΑΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
07:25-10:15-12:30 ΤΕΤ.-14:20
ΣΑΒΒΑΤΟ:
09:00-13:15
ΡΙΖΟΒΟΥΝΙΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
06:30ΤΕΤ-07:10Α.Α-08:10Α.Α-
09:30Α.Α-10:45Α.Α-11:45ΡΙΖΟΒΟΥΝΙ ΤΕΤ.-12:20 Α.Α.-13:25-14:20 Α.Α.- 15:30-17:15Α.Α-19:15Α.Α-21:15Α.Α
ΣΑΒΒΑΤΟ:
08:10 Α.Α.-10:45 Α.Α.-12:20 Α.Α.-
14:20 Α.Α.
ΡΟΥΣΣΟ-
ΕΡΓΑΤΙΚΑ-
ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΝΤΕΡΕ
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
07:00-08:20-09:45-11:30ΤΕΤ-11:45-14:20-16:20-20:20
ΣΑΒΒΑΤΟ:
08:15-09:45-11:45-13:45
ΣΤΑΘΜΟΣ 

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΕΛ

-ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
06:45-06:55-07:05ΜΑΘ-07:25-07:45-
08:30-09:45-10:15-10:30-10:55ΤΕΤ.-
11:00-11:45-12:00-12:30ΤΕΤ.-13:00-
13:15-14:20-15:20-16:15-17:15-18:15-
19:15-20:30-21:15 
ΣΑΒΒΑΤΟ:
07:00-07:45-08:45-10:30-11:00-12:00-
13:00-13:45-14:20
ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΟΑΕΔ-

ΙΕΚ-ΤΕΙ
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
06:30 ΤΕΤ.-07:10-07:45-07:50 ΜΑΘ.-
08:05 ΜΑΘ.08:10-08:30-09:00-09:30-
09:45 ΤΕΤ.-10:00-10:20 ΤΕΤ.-10:45- 
11:00-11:45-12:00-12:20-12:45-13:25-
13:50-14:05-14:25-15:00-15:30-16:40-
17:15- 18:40-19:15-20:15-21:15-21:20
ΣΑΒΒΑΤΟ:
07:45-08:10-09:45-10:00-11:45-12:20-
14:50-14:20
ΦΡΑΓΚΟΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
07:20-09:30-12:15-13:45-14:40-15:20-
17:15-19:15-21:20
ΣΑΒΒΑΤΟ:
07:20-09:30-12:15-14:30

ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 2012-2013
ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΧΩΡΙΑ
ΑΓΙΟΠΗΓΗΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
07:25-08:25-09:55-11:10-12:55-14:50-
16:45-18:40-21:45
ΣΑΒΒΑΤΟ:
08:00-10:00-12:55-14:50
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
07:30-08:35-10:50-12:20-14:00-15:00-
16:35-18:35-20:50
ΣΑΒΒΑΤΟ:
08:40-10:50-14:50
ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΣΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
07:10-07:30-08:10-09:00-10:15-11:00-
12:15-12:30-14:45-15:50-16:45-17:45-
18:45-19:45-21:00-21:45
ΣΑΒΒΑΤΟ:
07:30-09:15-10:55-12:55-13:30-14:15
ΑΜΠΕΛΙΚΟΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
06:45 ΤΕΤ.-07:20-11:50 ΤΕΤ.-12:10-
14:35-16:40-20:40
ΣΑΒΒΑΤΟ:
08:35-14:10
ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
06:55 ΤΕΤ.-07:35-8:00 ΜΑΘ.-08:45-
09:55 ΤΕΤ.10:00-10:30 ΤΕΤ.-11:10-
11:55-12:50-13:-55-14:05-14:50-
16:00-17:45-19:45-21:45
ΣΑΒΒΑΤΟ:
08:05-08:45-11:15-12:50-14:50
ΓΕΩΡΓΙΚΟΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
06:55-07:50-08:45-09:55-11:00-12:40-
14:10-15:05-15:40-17:40-19:40-21:45
ΣΑΒΒΑΤΟ:
07:50-08:45-9:55-11:05-12:40-15:00
ΓΟΡΓΟΒΙΤΕΣΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
08:00-10:55-12:15-15:50-21:40
ΖΑΙΜΙΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
07:25-08:25-09:55-11:10-12:55-14:50-
16:45-18:40-21:45
ΣΑΒΒΑΤΟ:
08:00-10:00-12:55-14:50
ΚΑΛΛΙΘΗΡΟΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
06:50 ΤΕΤ.-07:25-08:35-10:00-12:00-
14:40-16:35-20:35
ΣΑΒΒΑΤΟ:
08:40-10:00-12:00-14:10
ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
07:15-08:15-09:50-11:05-12:50-14:45-
16:40-18:35-21:35
ΣΑΒΒΑΤΟ:
07:50-09:50-12:50-14:35
ΚΑΝΑΛΙΑΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
06:55-10:35-13:35-17:40
ΣΑΒΒΑΤΟ:
07:00-13:20
ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑ

-ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
07:55-09:10-10:10-11:10-12:10-12:55-
14:15-15:40-16:50-18:50-20:25-21:30
ΣΑΒΒΑΤΟ:
07:55-09:55-11:55-14:00
ΚΑΡΠΟΧΩΡΙΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
07:20-08:50-10:05-12:20-14:40-16:35-
18:35-20:50
ΣΑΒΒΑΤΟ:
09:05-12:20-14:05
ΚΡΑΝΙΑΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
06:45 ΤΕΤ.-07:25-08:30-09:50-11:05-
12:05 ΡΙΖΟΒΟΥΝΙ ΤΕΤ.-12:35-13:45-
14:40- 15:50-17:35-19:35-21:35
ΣΑΒΒΑΤΟ:
08:30-11:05-12:40-14:40
ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
07:35-08:40-10:25 ΤΕΤ.-10:55-12:25-
14:05-15:10-16:40-18:35-20:55
ΣΑΒΒΑΤΟ:
08:45-10:55-14:00
ΛΟΞΑΔΑΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
07:05-17:40-19:30
ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
07:15-08:10-11:25-13:40-14:45-15:45-
17:40-20:55
ΣΑΒΒΑΤΟ:
08:05-11:20-14:40
ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
07:05-08:10-10:50-12:05-13:20-15:40-
17:45-19:35-21:35
ΣΑΒΒΑΤΟ:
07:20-10:50-13:20
ΜΕΛΙΣΣΑΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
07:35-10:30-12:50 ΤΕΤ.-14:35
ΣΑΒΒΑΤΟ:
09:15-13:30
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
06:55-07:50-08:45-09:55-11:00-12:40-
14:10-15:05-15:40-17:40-19:40-21:45
ΣΑΒΒΑΤΟ:
07:50-08:45-9:55-11:05-12:40-15:00
ΜΥΡΙΝΗΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
07:25-07:25ΜΑΘ.-08:15-11:15-
12:30ΤΕΤ.-13:30-14:35-15:35-17:30-
20:45
ΣΑΒΒΑΤΟ:
08:15-11:15-14:35
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-

ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΣΕ
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
07:05-07:55-08:00-08:50-09:00-09:15-
10:00-10:35-11:00-11:15-11:55-12:30- 
12:50-13:35-14:15-15:10-15:50-16:45-
17:50-18:45-19:50-20:55-21:55
ΣΑΒΒΑΤΟ:
07:50-09:00-10:05-11:15-12:50-14:00-
15:05
ΞΥΝΟΝΕΡΙΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
07:35-08:40-10:25ΤΕΤ.-10:55-12:25-
14:05-15:10-16:40-18:35-20:55
ΣΑΒΒΑΤΟ:
08:45-10:55-14:00
ΠΑΛΙΟΚΚΛΗΣΙ-

ΦΑΝΑΡΙΟΥ
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
07:10-07:55-09:25-10:50-11:40-14:50-
17:50-19:40
ΣΑΒΒΑΤΟ:
07:30-09:25-13:35
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
07:20-07:30-07:40-07:45-08:55-09:00-
10:15-11:05-11:10ΤΕΤ.-11:35-12:20-
12:30-13:30-13:40-13:50-14:50-14:55-
15:50-16:45-17:45-18:45-19:45-21:00-
21:45
ΣΑΒΒΑΤΟ:
07:30-08:20-09:20-11:00-12:30-13:30-
14:15-14:55
ΠΤΕΛΟΠΟΥΛΑΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
07:35-10:30-12:50 ΤΕΤ.-14:35
ΣΑΒΒΑΤΟ:
09:15-13:30
ΡΙΖΟΒΟΥΝΙΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
06:45 ΤΕΤ.-07:25-08:30-09:50-11:05-
12:05 ΡΙΖΟΒΟΥΝΙ ΤΕΤ.-12:35-13:45-
14:40- 15:50-17:35-19:35-21:35
ΣΑΒΒΑΤΟ:
08:30-11:05-12:40-14:40
ΡΟΥΣΣΟ-

ΕΡΓΑΤΙΚΑ-

ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΝΤΕΡΕ
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
07:30-08:40-10:10-12:00 ΤΕΤ.-12:15-
14:45-16:50-20:50
ΣΑΒΒΑΤΟ:
08:45-10:05-12:05(ΕΞΩ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ)-
14:15(ΕΞΩ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ)
ΣΤΑΘΜΟΣ 

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΕΛ

-ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
07:20-07:30-07:40-07:45-08:55-09:00-
09:10-10:15-10:25-11:05-11:10ΤΕΤ.-
11:35-12:20-12:30-13:00-13:30-13:45-
14:00-14:25-14:50-14:55-15:50-16:45-
17:45-18:45-19:45-21:00-21:45 
ΣΑΒΒΑΤΟ:
07:30-08:20-09:10-11:00-11:30-12:30-
13:30-14:15-14:55
ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΟΑΕΔ-

ΙΕΚ-ΤΕΙ
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
07:00ΤΕΤ.-07:45-08:05-08:10-08:40-
08:50-09:20-09:55-10:05-10:20-
10:30ΤΕΤ.-11:15-11:20-12:05-12:20-
13:00-13:15-13:55ΜΑΘ.-14:05-14:10-
14:25-15:00-15:05-15:50-16:00-
17:00-17:55-19:05-19:50-20:35-21:45
ΣΑΒΒΑΤΟ:
08:10-08:45-10:05-11:15-12:05-12:55-
14:10-14:50
ΦΡΑΓΚΟΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
07:45-09:50-12:35-14:05-15:00-15:40-
17:35-19:35-21:40
ΣΑΒΒΑΤΟ:
07:40-09:50-12:35-14:50

ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ:ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2
ΤΗΛ.ΓΡΑΦΕΙΟΥ:24410 21718
ΤΗΛ.ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ:24410 22666

ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟ KARDITSAS.BLOG ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ.

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Οι επίσημες διακοπές και αργίες προβλέπονται από τα Προεδρικά Διατάγματα 200/1998 άρθρο 4 (για το νηπιαγωγείο) και 201/1998 άρθρο 4 (για το δημοτικό σχολείο) που δημοσιεύτηκαν στο Φ.Ε.Κ. 161/13-7-1998, τ.Α.
Τα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης δεν λειτουργούν:

- Τα Σάββατα και τις Κυριακές

- Την 28η Οκτωβρίου (εθνική εορτή)

- Την 17η Νοεμβρίου, ημέρα κατά την οποία γίνονται εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου, τον αντιδικτατορικό αγώνα και την Εθνική Αντίσταση σε όλα τα σχολεία μέσα στο πρωινό ωράριο εργασίας, στις οποίες παίρνει μέρος όλο το διδακτικό προσωπικό. Όταν η 17η Νοεμβρίου είναι Σάββατο ή Κυριακή οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται την προηγούμενη Παρασκευή.

- Από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και 7 Ιανουαρίου (διακοπές Χριστουγέννων)

- Την 30ή Ιανουαρίου, εορτή των Τριών Ιεραρχών. Την ημέρα αυτή γίνεται εκκλησιασμός και πραγματοποιούνται σχετικές εκδηλώσεις, στις οποίες παίρνει μέρος όλο το διδακτικό προσωπικό. Σε περίπτωση που η 30ή Ιανουαρίου είναι Σάββατο ή Κυριακή οι εκδηλώσεις γίνονται την προηγούμενη Παρασκευή τις δύο πρώτες ώρες και το θέμα του εκκλησιασμού ρυθμίζεται μετά από συνεννόηση με τους υπεύθυνους του ιερού ναού.

- Την Καθαρή Δευτέρα

- Την 25 Μαρτίου (εθνική εορτή)

- Από τη Μ. Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή της Διακαινησίμου (διακοπές Πάσχα)

- Την 1η Μαΐου

- Την εορτή του Αγίου Πνεύματος

- Από 22 Ιουνίου μέχρι 31 Αυγούστου (θερινές διακοπές)

- Την ημέρα της εορτής του Πολιούχου της έδρας του σχολείου και της τοπικής εθνικής εορτής