Σάββατο, 14 Μαΐου 2016

9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΣΟΦΑΔΩΝ

Την 17η Μαϊου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 9η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:
  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την απόδοση τιμών στη μνήμη του Μακαριστού Επισκόπου Ρεντίνης κυρού Σεραφείμ.
Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Παπαδόπουλος Χαράλαμπος.
  1. Έγκριση ή μη χορήγησης χρηματικού βοηθήματος σε δημότη μας.
Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Παπαδόπουλος Χαράλαμπος.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ Δ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ