Κυριακή, 17 Ιουλίου 2016

ΑΝΕΚΔΟΤΑ : Ο γάμος με μαθηματικές πράξεις

(-) Αφαίρεση ελευθερίας

(+) Πρόσθεση ατόμων

(/) Διαίρεση περιουσίας

(*) Πολλαπλασιασμός προβλημάτων!