Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2016

ΑΝΕΚΔΟΤΑ :Είναι τρεις φίλοι σε ένα μπαρ

Είναι τρεις φίλοι σε ένα μπαρ. 

-Ο πρώτος φίλος λέει:Νομίζω ότι η γυναίκα μου με απατά με τον ηλεκτρολόγο.

Γύρισα σπίτι και βρήκα έναν κόφτη για σύρματα κάτω από το κρεβάτι μας.

-Λέει ο δεύτερος φίλος: Νομίζω ότι η γυναίκα μου με απατά με τον υδραυλικό. 

Γύρισα σπίτι και βρήκα έναν σωληνοκάβουρα κάτω από το κρεβάτι μας.

-Λέει και ο τρίτος: Εγώ πάλι, νομίζω ότι γυναίκα μου με απατά με ένα άλογο.

Αμέσως γυρνάνε και οι δύο φίλοι του και τον κοιτάνε με δυσπιστία. 

Σοβαρά μιλάω επιμένει εκείνος. 

Γύρισα σπίτι προχθές και βρήκα έναν ιππέα κάτω από το κρεβάτι.