Σάββατο, 20 Αυγούστου 2016

ΑΝΕΚΔΟΤΑ : Στη λίμνη

Ήταν ο Χριστός πάνω στον σταυρό και γύρω του λίμνη.

Ξαφνικά φωνάζει:

- Πέτρο, έλα εδώ!

- Δεν γίνεται, Κύριε, θα πέσω και θα πνιγώ.

- Πέτρο, έλα εδώ!

- Δεν γίνεται, Κύριε, θα πέσω και θα πνιγώ.

- Πέτρο, έλα εδώ!

- Δεν γίνεται, Κύριε, θα πέσω και θα πνιγώ.

Σκέφτεται λοιπόν ο Πέτρος ότι ο Χριστός θα τον κάνει να περπατήσει πάνω στο νερό, και ξεκινά...

Περπατάει, περπατάει, φτάνει στην λίμνη, πέφτει πνίγεται!!!

Και ο Χριστός:

- Από την γέφυρα, ηλίθιε!!!