Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2016

ΑΝΕΚΔΟΤΑ :Όι, ρε, δεν του ματαλέω!

- Μία ημέρα ήταν ο Πέστο και ο Ξαναπέστο.Και έπσε ο Πέστο στου γκρεμό. Ποιός έμνε;

- Ο Ξαναπέστο.

- Μια μέρα ήταν ο Πέστο και ο Ξαναπέστο. Και έπσε ο Πέστο στου γκρεμό και ποιος έμινε;

- Ο Ξαναπέστο!

- Όι, ρε, δεν του ματαλέω!