Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2016

ΑΝΕΚΔΟΤΑ : Η μάνα του Μιχάλη

Σ' ένα στρατηγείο έρχεται ο στρατηγός και ρωτάει:
- Πώς λέγεσαι;
- Νίκος.
- Δε μου λες, τι είναι η πατρίδα;
- Δεν ξέρω.
- Πίσω γρήγορα στη θέση σου. Έλα εδώ εσύ.
- Πώς σε λένε;
- Μιχάλη.
- Δε μου λες, τι είναι πατρίδα;
- Η μάνα μας, στρατηγέ.
- Μπράβο, παιδί μου. Στη θέση σου.
- Έλα εδώ εσύ Μήτρο. Τι είναι λοιπόν πατρίδα;
- Η μάνα του Μιχάλη, στρατηγέ.