Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2016

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ:ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο Δήμος Παλαμά συμμετέχει στο πιλοτικό πρόγραμμα συλλογής και αξιοποίησης κενών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συνεργασία με τον Ελληνικό Σύνδεσμο Φυτοπροστασίας.
Στο πλαίσιο του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί συλλογή των κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2016 στον αύλειο χώρο του ΚΕΓΕ Παλαμά, Βουλγαροκτόνου 3 και ώρα 12 μ.μ. έως 2 μ.μ.
Καλούνται όσοι έχουν συγκεντρώσει κενές συσκευασίες φυτοφαρμάκων να τις φέρουν στον παραπάνω χώρο.
H ανεξέλεγκτη απόθεση των συσκευασιών φυτοφαρμάκων έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται εστίες ρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα και του περιβάλλοντος στην περιοχή μας .
Για το λόγο αυτό ο Δήμος μας προσπαθεί συντονισμένα για την υλοποίηση του προγράμματος στοχεύοντας πρωταρχικά στην προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, μέσω της ορθής απόρριψης των συσκευασιών αυτών.
ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ