Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2016

We M@ke It H@ppen – Πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση του σχεδίου στο Α.ΚΕ.Θ.

Στις 9-12 Δεκεμβρίου 2016, στο Α.ΚΕ.Θ. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ διεξήχθηκε η εναρκτήρια συνάντηση του σχεδίου «We M@ke It H@ppen» με κωδικό «2016-1-TR01-KA203-034482», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης ΚΑ203 (Higher Education) του προγράμματος Erasmus+, και στόχος του είναι να δημιουργήσει “μονοπάτια μάθησης” (Short Learning PathsSLPs) για την ενσωμάτωση εργαλείων WEB 2.0 σε pre-service και in-service training.
Oι οργανισμοί που συμμετείχαν στη συνάντηση είναι οι εξής:Anadolu University (Τουρκία)
Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας (Ελλάδα)
Associatia Paradigme Educationale (Ρουμανία)Inercia Digital S.L (Ισπανία)Gebze Milli Eğitim Müdürlüğü (Δ/νση Δ/μιας Εκ/σης Gebze-Τουρκία)

We M@ke It H@ppen – The kick-off meeting of the project was held successfully

On 9th-12th December 2016, in the facilities of AKETH-D.C.T. the kick-off meeting of the project “We M@ke It H@ppen” (code: “2016-1-TR01-KA203-034482”) was successfully carried out. The project is implemented within the framework of Erasmus+ KA203 “Higher Education” programme and its aim is to create “Short Learning Paths” (SLPs) promoting the integration of WEB 2.0 tools in pre-service and in-service training.

The organizations who participated in the meeting are the following:
Anadolu University (Turkey)
Anaptyxiako Kentro Thessalias(Greece)
Associatia Paradigme Educationale (Romania)
Inercia Digital S.L (Spain)
Gebze Milli Eğitim Müdürlüğü (Turkey)