Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2017

Διακοπές νερού στον Παλαμά

Οι χαμηλές θερμοκρασίες και ο κίνδυνος παγώματος του δικτύου, οδηγούν τους κατοίκους σε υπερκατανάλωση νερού. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το αντλιοστάσιο στη Μεταμόρφωση, που τροφοδοτεί με πόσιμο νερό τον Παλαμά να δουλεύει επί 24ώρου βάσεως. Η συνεχής λειτουργία του μπορεί να το θέσει εκτός λειτουργίας για ημέρες. Για το λόγο αυτό η ΔΕΥΑ Παλαμά αποφάσισε να προβεί σε προγραμματισμένες διακοπές νερού. Από σήμερα Δευτέρα 16/01 η διακοπή νερού στον Παλαμά θα είναι από τις 11.30 ως τις 14.30 και αυτό θα συνεχιστεί για όσες μέρες χρειαστεί.
ΔΕΥΑ ΠΑΛΑΜΑ