Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2017

ΑΝΕΚΔΟΤΑ :Ο τραυλός και ο καμπούρης

Ήταν δύο φίλοι, ο ένας τραυλός κι ο άλλος καμπούρης.

Ο καμπούρης λοιπόν πείραζε συνέχεια τον τραυλό.

Μια μέρα του λέει:"Κώστα, σου βρήκα δουλειά"

"Α-α-α-α-α-λη-λη-λή-θεια;;; Τί δου-δου-λειά;"

"Εκφωνητής σε ραδιοφωνικό σταθμό - ΧΑ ΧΑΧ ΧΑΧ ΧΑΧΑΧΑΧΑ!!!"

Θύμωσε ο τραυλός κι έφυγε.

Το βράδυ παίρνει τηλέφωνο τον καμπούρη:

"Α-α-α-α-ντώνη, φ-φ-φ-φ-τ-τ-τιάχνω ένα άλ-αλ-αλ-αλμπουμ με τ-τ-τ-τις φω-φω-φω-τογραφίες μας!"

"Ε και λοιπόν;"

"Έ-ε-ε-ε-ελα ν-ν-ν-α πά-πα-πα-παρεις τη δι-δι-κή σου!"

"Γιατί;"

"Γι-γι-γι-ατί το άλ-αλ-αλ-αλμπουμ δεν κλεί-κλει-κλει-κλεινει!!!"