Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2017

Το Α.ΚΕ.Θ.-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «We make IT happen»


Το ΑΚΕΘ συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «We make IT happen» με κωδικό 2016-1- TR01-KA203- 034482 υπό τη δράση ΚΑ203 (Higher Education). Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο Anadolu της Τουρκίας. Η Gulsah Aksoy, ως εκπρόσωπος του ΑΚΕΘ, συμμετείχε στο training που έγινε στην Κραϊόβα της Ρουμανίας από τις 5 έως 9 Μαρτίου 2017. Οι συμμετέχοντες από κάθε οργανισμό παρουσίασαν τις δράσεις που έχουν υλοποιηθεί σε εθνικό επίπεδο και αφορούν την ενσωμάτωση της τεχνολογίας στις εκπαιδευτικές διαδικασίες και καταρτίστηκαν στην χρήση νέων εργαλείων που διευκολύνουν ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών μεθόδων για την παροχή κατάρτισης σε επίπεδο Δ/θμιας και Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στα πλαίσια της κατάρτισης αναλύθηκαν οι τρόποι διάχυσης αυτών των εργαλείων προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι εκπαιδευτικοί να τα χρησιμοποιούν και να τα ενσωματώσουν στην εκπαιδευτική διαδικασία.AKETH-DCT participates in the European programme “We make IT happen” (code: 2016-1- TR01-KA203- 034482) under KA203 (Higher Education) funded by the European Commission. The project coordinator is the Anadolu University of Turkey. Gulsah Aksoy, representing AKETH as a member of the EU projects department, took part in the training course held in Craiova, Romania on 5-9 March 2017. The participants from each organization presented the actions that have been implemented at national level on the integration of technology in educational processes and got trained on the use of new tools facilitating the development of new educational methods for training at secondary and higher Education. During the training, the dissemination methods of these tools to encourage teachers to use them and incorporate them in the educational process were analyzed.