Πέμπτη, 6 Απριλίου 2017

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκαν δύο συνεδριάσεις του ΠΥΣΠΕ Καρδίτσας στις 13/3/2017 και 24/3/2017 με θέμα: «Εξέταση ένστασης συναδέλφου ΠΕ60 κατά απόφασης απόρριψης αναρρωτικής άδειας και περικοπής μισθού». Και στις δύο συνεδριάσεις προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος του ΠΥΣΠΕ (Τσίτος Θωμάς) ενώ συμμετείχε ο αναπληρωματικός της προέδρου του ΠΥΣΠΕ (Μουζίνας Απόστολος).
Λόγω της σοβαρότητας του θέματος στην 1η συνεδρίαση αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία (οι 2 αιρετοί και 1 μέλος της διοίκησης), να γίνει ερώτημα προς το Υπουργείο, τη ΔΟΕ και την Περιφερειακή Δ/νση για το αν το έγγραφο της απόφασης περικοπής μισθού θεωρείται ελλιπές, επειδή δεν αναφέρει τη χρονική προθεσμία των 10 ημερών (για την υποβολή ένστασης στο ΠΥΣΠΕ) στο τέλος, αλλά αναφέρεται στη σχετική νομοθεσία μόνο στην αρχή του εγγράφου.
Προχωρήσαμε σε αυτή την απόφαση διότι η ένσταση της συναδέλφου δεν υποβλήθηκε εντός 10ημέρου όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία. Στο χρονικό διάστημα μεταξύ των δύο συνεδριάσεων μας κοινοποιήθηκαν τα εξής:
  1. Έγγραφο του Υπουργείου στο οποίο αναφέρεται ότι ορθώς έπραξε η Δ/ντρια και προχώρησε στην περικοπή μισθού (ως απάντηση σε ερώτημα της συναδέλφου).
  2. Έγγραφα του Σώματος Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και της Περιφερειακής Δ/νσης στα οποία αναφέρεται ότι δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία από την υπηρεσία και η ένσταση πρέπει να κριθεί εμπρόθεσμη.
Ωστόσο εκκρεμεί η απάντηση - γνωμοδότηση από το Υπουργείο και τη ΔΟΕ, την οποία αναμένουμε ώστε να έχουμε ολοκληρωμένη άποψη. Για τον λόγο αυτό δεν έχει εξεταστεί, μέχρι σήμερα η ένσταση της συναδέλφου. Δεν είχαμε πρόθεση φυσικά, να υπερασπιστούμε τη διοίκηση, αλλά τη συνάδελφο, αφού είχαμε τη δυνατότητα να κρίνουμε την ένστασή της εκπρόθεσμη (καθώς δεν είχε υποβληθεί εντός 10ημερου) αλλά δεν το κάναμε και ζητήσαμε διευκρινίσεις από το Υπουργείο, για τη δικαιότερη διευθέτηση του αιτήματός της, αλλά και τη νομιμότητα των ενεργειών μας.
Οι συνάδελφοι στις πρόσφατες εκλογές μας όρισαν εκπροσώπους τους στο ΠΥΣΠΕ για να υπερασπιζόμαστε τα δίκαια αιτήματά τους. Κάποιοι άλλοι όμως διορίστηκαν με απόφαση της Περιφέρειας και με τις τοποθετήσεις τους στις συνεδριάσεις του ΠΥΣΠΕ αγνοούμε ποια συμφέροντα εξυπηρετούν.
Είναι προφανές ότι δεν νοιάζονται πραγματικά για τη συνάδελφο, αλλά ενδιαφέρονται να εξυπηρετήσουν άλλους σκοπούς καθώς και για να φτιάξουν «ατμόσφαιρα».
Να σας θυμίσουμε ότι η φράση «ό,τι λέει ο νόμος» ήταν το «Ευαγγέλιο» και η «σημαία» κάποιων, κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους στο ΠΥΣΠΕ, ενώ τώρα επιλεκτικά προέχει η υπεράσπιση των δικαιωμάτων της συναδέλφου. Τι υποκρισία !!!!
Το ποιοι είναι με τους συναδέλφους το δείχνει η συνδικαλιστική πορεία του καθενός. Στην κρίση τους και οι όποιες ενέργειές μας.
Τέλος, τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ΠΥΣΠΕ που προαναφέραμε στάλθηκαν από τον προεδρεύοντα (Τσίτο Θωμά) στην Περιφερειακή Δ/νση χωρίς να υπάρχει γραπτό αίτημα από κανέναν(!) προς το ΠΥΣΠΕ και χωρίς να ερωτηθεί κανένα μέλος του ΠΥΣΠΕ. Αποτελεί ενέργεια παράτυπη, που υποβαθμίζει ξεκάθαρα τη λειτουργία του Συμβουλίου με προφανή στόχο τον εκφοβισμό! Αυτή η τακτική θυμίζει άλλες εποχές.
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ


ΟΙ ΑΙΡΕΤΟΙ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
1. ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

2. ΘΕΟΛΟΓΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ