Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017

Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών Με Αναπηρίες Καρδίτσας ♥

Το Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρίες Καρδίτσας (πρώην ΚΕ.ΠΕ.Π.), δραστηριοποιείται στην πόλη μας από το 1965 και φιλοξενεί άτομα και των δύο φύλων, τα οποία πάσχουν από νοητική υστέρηση και άλλες αναπηρίες. Η λειτουργία του στηρίζεται στις αρχές της αξιοπρεπούς διαβίωσης των περιθαλπομένων και οι παρεμβάσεις της νοσηλευτικής υπηρεσίας, της κοινωνικής υπηρεσίας, της εργοθεραπείας, έχουν σαν βασικό μέλημα την ολιστική αντιμετώπιση των ιδιαίτερων αναγκών κάθε περιθαλπόμενου. Διαθέτει Μονάδα Κλειστής Φροντίδας, Ξενώνα εντός της δομής, καθώς και αυτόνομο Διαμέρισμα για περιθαλπόμενους.
Λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες παγκόσμιες αντιλήψεις και πρακτικές για την οργάνωση και λειτουργία του συστήματος εξω-οικογενειακής φροντίδας παιδιών, ως απόρροια διεθνών μελετών και διαπιστώσεων, καθώς και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών, το Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρίες Καρδίτσας, υλοποιεί πρόγραμμα παροχής εθελοντικής εργασίας. Και αυτό γιατί αποτελεί γεγονός αναμφισβήτητο, ότι ο επικουρικός ρόλος των εθελοντών σε δομές κοινωνικής προστασίας, και, ειδικότερα, σε εκείνες που φιλοξενούν πληθυσμό με αναπηρίες, παρουσιάζει πολλαπλά οφέλη σε βασικούς τομείς της ψυχο-κοινωνικής ανάπτυξης του πληθυσμού αυτού.
Το εν λόγω πρόγραμμα διέπεται από κώδικα δεοντολογίας και κανονιστικό πλαίσιο για την επιλογή, την εκπαίδευση, το ρόλο και την εποπτεία των εθελοντών.
Ο ορισμός του τι είναι ο εθελοντισμός, βέβαια, έχει περάσει και περνά πολλές περιπέτειες και είναι στη διακριτική ευχέρεια του καθενός να τον ορίσει ανάλογα με την ιδεολογία και την πρακτική που υιοθετεί στο σύνολο της ζωής και της δράσης του. Εξάλλου, ο εθελοντισμός είτε θεωρηθεί ως ακτιβισμός, είτε ως αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, είτε ως ανιδιοτελής προσφορά, είτε όλα μαζί, δεν είναι απλά ένας όρος, αλλά δρα εποικοδομητικά στο κοινωνικό στερέωμα.
Καλούμε, λοιπόν, κάθε συμπολίτη μας, που ενστερνίζεται ιδιαίτερες αξίες, όπως η αλληλεγγύη, η κοινωνική δικαιοσύνη και η κοινωνική συμμετοχή να πλαισιώσει τις δράσεις μας με την εθελοντική του προσφορά.

Είναι απολύτως σίγουρο ότι η ομορφιά του κόσμου και της ζωής πάντοτε θα ξεπερνούν εκείνη της φωτογραφίας, με αποτέλεσμααυτή η τελευταία να λειτουργεί σαν αφορμή για κινητοποίηση της μνήμης για έμμεση άντληση απόλαυσης απο τοπία που ο θεατής γνωρίζει και αγαπά.
Ουράνιο τόξο πάνω από το Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρίες Καρδίτσας!
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (Π.Α.Α.Π.Α.) ΚΑΡΔΙΤΣΑ

1.Αίτηση εισαγωγής από γονέα ή φορέα
2.Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού
3.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
4.Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α.
5.Γνωμάτευση Διευθυντή κλινικής Κρατικού ή Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου    ή Κέντρων Παιδοψυχικής Υγιεινής Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή Κέντρα Ψυχικής Υγείας-Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα δημόσια ή εποπτευόμενα από Δημόσιο Φορέα ειδικότητας (Παιδοψυχιάτρου, Ψυχιάτρου, Νευρολόγου, Αναπτυξιολόγου) ή νομίμου αναπληρωτή αυτού, ισχύος ενός (1) έτους και υπογραφή από τον ελεγκτή ιατρό Ε.Ο.Π.Υ.Υ. της αντίστοιχης δομής. Σε ειδικές δε, περιπτώσεις ασθενών που έχουν αισθητηριακές αναπηρίες, χρειάζεται επιπρόσθετα και γνωμάτευση αντίστοιχης ειδικότητας ιατρού. Στις περιπτώσεις που υπάρχει νοητική υστέρηση είναι απαραίτητη και η γνωμάτευση από Ψυχολόγο, των παραπάνω Κέντρων όπου θα αναφέρει το δείκτη νοημοσύνης. Επίσης, γνωμάτευση από σχετικές ειδικότητες για πιθανά μεταδιδόμενα νοσήματα.
6.Αντίγραφο πιθανής γνωμάτευσης από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)
7.Αντίγραφα πιθανών γνωματεύσεων από Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Υ.Υ.)
8.Αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού εφορίας των γονέων. Σε περίπτωση που δεν υποβάλλουν φορολογική δήλωση, βεβαίωση από την εφορία ότι δεν υποχρεούνται στην υποβολή αυτής
9.Κοινωνικό Ιστορικό της οικογένειας
10.Αντίγραφο του θεωρημένου βιβλιαρίου Κοινωνικής Ασφάλισης του παιδιού
11.Αντίγραφο βιβλιαρίου εμβολίων του παιδιού
12.Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας των γονέων ή του διαβατηρίου ή της άδειας παραμονής τους σε περίπτωση που είναι αλλοδαποί
13.Υπεύθυνη δήλωση και των 2 γονέων στην οποία να δηλώνουν ότι επιθυμούν την εισαγωγή του παιδιού τους στο Π.Α.Α.Π.Α.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά αποστέλλονται, με συστημένο φάκελο, στην κάτωθι ταχυδρομική διεύθυνση:

Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρίες Καρδίτσας
Κοινωνική Υπηρεσία (υπ’ όψιν κας Κόμπου Κυριακής ή κας Γούλα Λουλουδίας)
Τέρμα Φαναρίου
Τ.Κ. 43100 Καρδίτσα


Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση επικοινωνήστε με την Κοινωνική Υπηρεσία στα τηλέφωνα:
Κόμπου Κυριακή: 24413 50304
Γούλα Λουλουδία: 24413 50301
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ         24413 50370
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ                       24413 50302 & 24413 50310
ΔΙΟΙΚΗΣΗ                            24413 50306 & 24410 74981
Δ/ΝΣΗ ΝΟΣ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 24413 50301
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ     24413 50308 & 24413 50319
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ         24413 50303 & 24413 50304
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ                    24413 50314
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ                        24413 50311 & 24413 50312
E - MAIL                              kepepkarditsas@gmail.com
FACEBOOK:Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών Με Αναπηρίες Καρδίτσας