Σάββατο, 10 Ιουνίου 2017

ΑΝΕΚΔΟΤΑ : Ο γάμος με μαθηματικές πράξεις

(-) Αφαίρεση ελευθερίας

(+) Πρόσθεση ατόμων

(/) Διαίρεση περιουσίας

(*) Πολλαπλασιασμός προβλημάτων!