Πέμπτη, 6 Ιουλίου 2017

Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης-B' ΚΥΚΛΟΣ... Ενημερωτική εκδήλωση (Πέμπτη 06/07/2017 , ώρα 19.90 , Επιμελητήριο Καρδίτσας)

Στις 08/06/2017 προκηρύχτηκε πρόγραμμα επιδότησης για πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που στοχεύει στην υποστήριξη  ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.
Με εφαλτήριο αυτή τη προκήρυξη , οι επαγγελματίες Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Καρδίτσας διοργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση (Πέμπτη 06/07/2017 , ώρα 19.90 , Επιμελητήριο Καρδίτσας) με σκοπό την έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων. Η επιδότηση του προγράμματος είναι μια σημαντική ευκαιρία για τους  επιστήμονες προκειμένου να αναβαθμίσουν την επιχείρηση τους και να καλύψουν τα λειτουργικά τους έξοδα στη δύσκολη περίοδο της οικονομικής κρίσης. 

-- 
Με εκτίμηση
Οι επαγγελματίες σύμβουλοι επιχειρήσεων της Καρδίτσας

Ελευθέριος Μπαρμπάτσαλος
Γεώργιος Παπαδόπουλος
Άρης Τσίρας
Βασίλειος Φωτόπουλος