Σάββατο, 29 Ιουλίου 2017

ΑΝΕΚΔΟΤΑ : Συζήτηση μεταξύ αγγέλου και δαίμονα

Συζήτηση μεταξύ αγγέλου και δαίμονα. 
ΑΓΓΕΛΟΣ:  Διάβασες για τις εξετάσεις για να περάσεις στον παράδεισο; 
ΔΑΙΜΟΝΑΣ:  Ναι. 
ΑΓΓΕΛΟΣ:  Ωραία. Πες μου, πόσες είναι οι δέκα εντολές; 
ΔΑΙΜΟΝΑΣ: Τέσσερις. 
ΑΓΓΕΛΟΣ:  Τέσσερις; Τέσσερις είναι οι Ευαγγελιστές. 
ΔΑΙΜΟΝΑΣ:  Οι Ευαγγελιστές; Οι Ευαγγελιστές δεν είναι δώδεκα; 
ΑΓΓΕΛΟΣ: Δώδεκα είναι οι απόστολοι. Έχεις μεγάλο πρόβλημα με τους αριθμούς. Φαίνεται. 
ΔΑΙΜΟΝΑΣ: Το ξέρω. Μου το λέει συνέχεια. 
ΑΓΓΕΛΟΣ:  Ποιος σου το λέει συνέχεια; 
ΔΑΙΜΟΝΑΣ:  Ο Εξακόσια Εξήντα Κάτι...