Τετάρτη, 19 Ιουλίου 2017

Αναρτήθηκε ο τελικός πίνακας υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων, στο site της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης