Σάββατο, 12 Αυγούστου 2017

♥ ΚΡΑΝΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: ΙΕΡΑ ΕΙΚΟΝΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ ~ ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ


Ἡ Ἱερὰ Εἰκόνα Παναγίας τῆς ἐπωνομαζομένης Βασίλισσας, κατασκευάστηκε γιὰ νὰ τοποθετηθεῖ στὴν Κόγχη τοῦ Ἱεροῦ Βήματος, ὡς Βασίλισσα τῶν Οὐρανῶν.  Ονομάζεται Βασίλισσα, ἀπὸ τὸν στίχο τοῦ ψαλμοῦ 44 τοῦ Προφητάνακτος Δαυίδ, " Παρέστη ἡ βασίλισσα ἐκ δεξιῶν, ἐν ἰματισμῶ διαχρύσω περιβεβλημένη, πεποικιλμένη".  Εἶναι ἀκριβῶς τὰ λόγια τὰ ὁποῖα ἐπικαλεῖτε ὁ Ἱερεὺς γιὰ νὰ ἐξάγει τὴν μερίδα τῆς Παναγίας μας ἀπὸ τὸ πρόσφορο. Ἀπεικονίζει τὸν Κύριό μας ὠε βρέφος ὄρθιο, νὰ στέφει τὴν Παναγία Βασίλισσα τῶν οὐρανῶν «καὶ ἐπιθυμήσει ὁ Βασιλεὺς τοῦ κάλλους Σου».


     Αὐτὴν τὴν προσωπικὴ ἐμπειρία τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ στὴν ζωή μας θὰ προσπαθήσουμε καὶ αὐτὴν τὴν πνευματικὴ περίοδο τοῦ Δεκαπενταυγούστου νὰ βιώσουμε στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στοὺς Ἁγίους Ἀναργύρους Καρδίτσας (Ριζοβούνι – Κρανιὰ – Ἅγιοι Ἀνάργυροι), ὅπου ἔχουμε ἀφιερώσει τὶς παρακλήσεις σὲ θαύματα καὶ ἐμφανίσεις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ὥστε νὰ στηριχθοῦμε πνευματικά, ἔχοντας μπροστά μας καὶ κάτω ἀπὸ τὸν Σταυρὸ τοῦ Κυρίου μᾶς Τὴν Παναγία Βασίλισσα τοῦ κόσμου (Εἰκόνα), ἡ ὁποία ἐξέρχεται ἀπὸ τὸ Ἱερὸ Βῆμα γιὰ τὶς Παρακλήσεις καὶ γιὰ ὅλο τὸν Θεομητορικὸ μήνα, ὁ ὁποῖος εἶναι ἀφιερωμένος στὴν Βασίλισσά μας, στὴν Μητέρα ὅλου του κόσμου.
 Εἶναι συγκινητικά τα ὅσα ἀναφέρει ὁ Ἠλίας Μηνιάτης γιὰ τὴν προστασία τῆς Θεοτόκου στοὺς πιστούς:
«Ὀρφανοὶ ποὺ στερηθήκατε τοὺς γονεῖς σας.  Γονεῖς ποὺ στερηθήκατε τὰ παιδιά σας, σύζυγοι ποὺ στερηθήκατε τοὺς συζύγους σας, ξένοι ποὺ πονᾶτε, θλιμμένοι, σκλαβωμένοι, ἁμαρτωλοί, μὴ λυπεῖσθε.  Ἐσεῖς ἔχετε μητέρα, τὴν Μητέρα τοῦ Θεοῦ.  Μητέρα ποὺ σᾶς κυβερνᾶ στὴν ὀρφάνια σας, ποὺ σᾶς δίδει στὶς θλίψεις τὴν παρηγοριά, στὰ πάθη τὴν θεραπεία, στὶς ἁμαρτίες τὴν συγχώρηση. Μὴ λυπάσθε, ἐσεῖς ἔχετε μητέρα, τὴν Μητέρα τοῦ πόνου, τὴν Μητέρα τοῦ Θεοῦ.  Χριστιανοί, μικροὶ καὶ μεγάλοι, ἱερεῖς, λαϊκοί, νέοι, γέροντες, ἄνδρες, γυναῖκες, πληγωμένοι, ὅσοι λατρεύετε τὸν Ἐσταυρωμένο Υἱόν της, τὴν Παρθένον νὰ ἐπικαλεῖσθε. Διὰ νὰ ἁπαλύνει ὁ πόνος σας καὶ νὰ σηκώνετε ἔτσι τὸν σταυρό σας, τὸν πόνο, τὴν θλίψη σας».

Καλὸ κι εὐλογημένο Προσκύνημα!

Ἀπολυτίκιον Παναγίας Βασίλισσας
 Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης.
Τῆ σεπτῆ Σου Εἰκόνι τῆς Βασιλίσσης προσπίπτωμεν, κλίνοντες τό γόνυ, Παρθένε, τῆς ψυχῆς και τοῦ σώματος, δεόμενοι ἀντιλήψεως, Ἁγνή, πρεσβείαις προς Υἱόν Σου και λιταῖς. Ἵνα τύχωμεν, Παρθένε, τῆς παρ’ Αὐτοῦ πλημελημάτων ἀφέσεως. Δόξα τοῖς μεγαλείοις Σου, Σεμνή, δόξα τοῖς θαυμασίοις Σου, δόξα ὑπερβαλόντως, Κόρη, τῆ δυναστείᾳ Σου.

Ἡ Ἱερὰ Εἰκόνα τῆς Παναγίας θὰ ἐξέρχεται ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Βήματος καὶ θὰ τίθεται σὲ προσκύνηση στὶς Πανηγύρεις καὶ Ἀγρυπνίες τοῦ Ναοῦ, καθὼς καὶ στὶς Ἱερὲς Παρακλήσεις τοῦ Δεκαπενταυγούστου.

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ