Τετάρτη, 9 Αυγούστου 2017

ΑΝΕΚΔΟΤΑ : Sex shop

Σε sex shop....

-Που έχετε τους δονητές?

-Απέναντι στον τοίχο....

-Θέλω αυτόν τον κόκκινο!!!!!

-Κυρία μου αυτός είναι πυροσβεστήρας... !