Τρίτη, 5 Σεπτεμβρίου 2017

♥ Καρδίτσα: Ιερά Μονή Γεννήσεως Θεοτόκου Σπινάσας (Νεράϊδας – Δολόπων)

Ένα από τα παλαιότερα μοναστήρια των Αγράφων… βρίσκεται 2 χλμ. βόρεια (σε ευθεία γραμμή) του χωριού μας, της Νεράϊδας (πρώην Σπινάσας των Αγράφων) ●●● Η ίδρυση της σταυροπηγιακής αυτής Μονής, της οποίας ο σωζόμενος ακόμα σήμερα Ι. Ναός αποτελούσε το καθολικό, τοποθετείται στο δεύτερο μισό του 16ου αιώνα δηλ. στα 1550 – 1600 μ. Χ. περίπου ●●● Το 1600 ο Πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης Ματθαίος ο Β’ έστειλε σιγγίλιο στην Ι. Μονή Σπινάσας με το οποίο καθόριζε τον βίο των μοναχών της ●●● το 1608 ο ναός ανακαινίσθηκε από τον ηγούμενο Ιωαννίκιο από τα Τρίκαλα (είναι γραμμένο σε λίθινη επιγραφή) ●●● Ο ναός είναι τρίκογχος, χωρίς τρούλο, κεραμόστεγος, με στοά στη δυτική του πλευρά ●●● Ο ναός αγιογραφήθηκε το 1651 από τον ζωγράφο – αγιογράφο Ιωάννη τον «ευτελή», με δαπάνες του άρχοντα Θεοδοσίου Τζιοπέλη (είναι γραμμένο σε επιγραφή)… Οι τοιχογραφίες που σώζονται ακόμα σήμερα είναι άριστης τεχνικής ●●● Τα βασικά αυτά ιστορικά για το Μοναστήρι μας πρέπει να τα ξέρουμε όλοι μας… και να τα τονίζουμε πάντα ●●● Πιο αναλυτικά όλα αυτά μαζί με πάρα πολλά ακόμα μπορείτε να διαβάσετε σε μεγάλο κείμενο που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα του χωριού μας «Τα Χρονικά της Νεράϊδας Δολόπων» / τεύχος 135 / Ιούνιος 2016 / Σελ. 6, 7, 8, 9 και 10 ●●● την οποία Εφημερίδα μας θα βρείτε στην ιστοσελίδα του χωριού μας «neraida-dolopwn.com» ●●● την οποία Ιστοσελίδα μας αξίζει τακτικά να επισκεπτόμαστε...!!!

Δόλοπες Νεράϊδας-Σπινάσας