Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2018

ΑΝΕΚΔΟΤΑ : Ο Ηλεκτρολόγος

Ο ηλεκτρολόγος επισκέπτεται ένα σπίτι για κάποια επισκευή. 

Αλλά την ώρα που πιέζει το κουδόυνι, δέχεται ένα τρομερό χτύπημα 

και βγάζει μια δυνατή κραυγή.

Εκείνη την στιγμή ανοίγει η πόρτα και η ιδιοκτήτρια του λέει:

- Ά βλέπω επισημάνατε αμέσως την βλάβη στο κουδούνι!