Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018

ΣΔΕ Καρδίτσας: Παρακολούθηση εκδήλωσης με θέμα «Οι αντιθέσεις στη γυναικεία φύση» στο Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης μας

Την Παρασκευή 9/3/2018 οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδευόμενοι του ΣΔΕ Καρδίτσας παρακολούθησαν μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση με θέμα «Οι αντιθέσεις στη γυναικεία φύση» στο Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης μας, με αφορμή την παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Ενημερώθηκαν για τα διάφορα γυναικεία αντικείμενα από τη Νεολιθική μέχρι την ύστερη αρχαιότητα, για περιπτώσεις γυναικείας παραβατικότητας μέσα από τα αρχεία του ΓΑΚ καθώς και για θέματα σχετικά με την κοινωνική ένταξη και την ισότιμη μεταχείριση των γυναικών που υφίστανται έμφυλη βία. Ανάμεσα στις ομιλίες η Παιδική Ορχήστρα του Πολυφωνικού Ωδείου πλαισίωσε μουσικά την εκδήλωση με τραγούδια ανάλογης θεματολογίας.
Οι μαθητές μας ήταν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τις δυο αυτές επισκέψεις, οι οποίες εντάσσονται στα πλαίσια της βιωματικής μάθησης που είναι ο στόχος του σχολείου μας.
Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Καρδίτσας λειτουργεί από το 2004 και είναι ένα καινοτόμο Σχολείο Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Πολλοί από τους μαθητές μας είναι ΡΟΜΑ και μετανάστες. Το πρόγραμμα των ΣΔΕ χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ΕΣΠΑ 2014-2020)» που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ και του Ελληνικού Δημοσίου. Εποπτεύονται από το την Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ). Υπηρετούν την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της εκπαίδευσης και στόχοι είναι η επανασύνδεση με την τυπική εκπαίδευση, η διαμόρφωση θετικής στάσης προς τη μάθηση, η απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων και η πρόσβαση στην αγορά εργασίας.
Σουφλάκος Βασίλειος
Φυσικός – MSc Τηλεπικοινωνίες
Διευθυντής ΣΔΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ