Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2019

Το 2ο ΕΠΑΛ Καρδίτσας, ευχαριστεί το ΚΤΕΛ Καρδίτσας

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το 2ο ΕΠΑΛ Καρδίτσας, ευχαριστεί το ΚΤΕΛ Καρδίτσας και ιδιαίτερα τον πρόεδρο
κ. Σιατήρα Λάμπρο, για την παροχή έκπτωσης 50% στο κόστος εισιτηρίων της
διαδρομής Καρδίτσας-Θεσσαλονίκης, μαθητών και εκπαιδευτικών που συμμετείχαν
στην πρόσφατη κινητικότητα ERASMUS+ του σχολείου.