Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2019

Καρδίτσα ♥ Ακούστε το νέο τραγούδι των αγαπημένων M.S.KAR. Productions «Έσπειρα Τα Στάρια»


Στίχοι - Μουσική - M.S.KAR. Productions
ΟΙ ΣΤΙΧΟΙ: ΙΕΞΟΥ ΑΠ ΤΗΝ ΑΠΟΥΘΗΚ' ΜΕΣ Τ' ΑΓΡΙΑ ΧΑΡΑΜΑΤΑ ΚΙ ΜΙ ΤΗΝ ΤΣΙΜΠΛΑ ΝΑ ΝΙ ΑΚΟΜΑ ΜΕΣ ΤΟΥ ΜΑΤ' ΠΑΛΙ ΜΟΥΝΑΧΟΥΣ Μ' ΚΟΥΒΑΛΑΩ ΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΨΥΧΟΥΛΟΥΓΙΑ ΜΙΑ ΣIΑΠΑΝ' ΚΙ ΜΙΑ ΣIΑΚΑΤ' ΣΤΗΝ ΑΠΟΥΘΗΚΗ ΜΙ ΠΟΥΛΥ ΜΙΓΑΛΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΓΩ ΕΙΧΑ ΓΡΑΨΕΙ ΛΙΤΣΑ ΒΑΪΟΥΣ ΙΣΟΥΝ ΛΑΒ ΤΩΡΑ ΠΑΡΕΑ ΙΕΧΟΥ ΜΟΝΟΥ ΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑΤΙ ΜΙ ΑΦΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΤΟΥ ΓΙΛΑΔ' ΕΣΠΕΙΡΑ ΤΑ ΣΤΑΡΙΑ ΑΦΣΑ ΠΙΣΟΥ ΧΝΑΡΙΑ ΟΤΑΝ ΘΑ ΦΥΤΡΩΣΝΕ ΘΑ ΤΑ ΔΕΙΣ ΜΙ ΤΗ ΣΠΑΡΤΙΚΗ ΜΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΣΑ ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΑΪΝΤΙ ΚΙ ΝΑ ΠΑΣ ΝΑ ΑΜΠΔΗΘΕΙΣ ΚΑΘΙ ΤΣΟΥΒΑΛ' ΑΠ' ΚΟΥΒΑΛΑΟΥ ΚΙ ΙΕΝΑ ΣΦΑΛΜΑ ΣΟΥ ΟΥ ΧΟΥΡΙΣΜΟΣ ΜΑΣ ΤΟΥ ΤΣΟΥΒΑΛΙ ΤΟΥ ΒΑΡΑΙΝ' ΚΙ ΟΜΩΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΝΑ ΡΙΞΟΥ ΠΡΕΠ' ΣΤΑ ΣΤΑΡΙΑ ΣΟΥ ΓΙΑΤΙ ΜΙ ΠΛΗΡΟΥΣΙ ΠΑΤΕΡΑΣ ΠΩΣ ΝΑ ΓΙΕΝ ΜΕΣ ΤΟΥ ΧΟΥΝΙ ΟYΠΟΥΣ ΤΟΥ ΡΙΧΝΟΥ ΓΩ ΤΟΥ ΛΙΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΥΣΟΥΠΟ ΣΟΥ ΒΛΕΠΟΥ ΟΤΙ ΣΧΗΜΑΤΙΖ' ΝΟΙΩΘΟΥ ΑΡΝΙ ΠΟΥ ΤΟ ΧΝΕ ΒΑΛ' ΑΠ' ΛΕΣ ΓΙΑ ΓΥΡΙΣΜΑ ΜΑ ΝΑ ΤΟΥ ΞΕΡΣ ΚΑΡΟΥΛΙ ΕΙΝΙ ΚΙ ΓΥΡΙΖ' ΕΣΠΕΙΡΑ ΤΑ ΣΤΑΡΙΑ ΑΦΣΑ ΠΙΣΟΥ ΧΝΑΡΙΑ ΟΤΑΝ ΘΑ ΦΥΤΡΩΣΝΕ ΘΑ ΤΑ ΔΕΙΣ ΜΙ ΤΗ ΣΠΑΡΤΙΚΗ ΜΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΣΑ ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΑΪΝΤΙ ΚΙ ΝΑ ΠΑΣ ΝΑ ΑΜΠΔΗΘΕΙΣ...

M.S.KAR. Productions