Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου 2023

ΔΕΥΑ Παλαμά: Το νερό είναι κατάλληλο για κάθε χρήση – ωστόσο ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ακόμα για ΠΟΣΗ, πλύσιμο δοντιών και προσώπου

 


Η ΔΕΥΑ Παλαμά σας γνωρίζει ότι κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023 σε 10 δείγματα νερού από την πόλη του Παλαμά διαπιστώθηκε παρουσία υπολειμματικού χλωρίου που είναι δείκτης της αποτελεσματικής απολύμανσης. Δεν παρατηρήθηκε αλλοίωση στα φυσικοχημικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του νερού.

Ως εκ τούτου συμπεραίνεται ότι το νερό από την λίμνη Σμοκόβου με το οποίο υδροδοτείται η πόλη του Παλαμά είναι κατάλληλο για κάθε χρήση κατάλληλο για κάθε χρήση.

Τη Δευτέρα θα ανακοινωθούν και τα επίσημα αποτελέσματα των χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων .

Παλαμάς 15/9/2023

Εκ μέρους της ΔΕΥΑ Παλαμά