Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2016

ΑΝΕΚΔΟΤΑ : Ποια είναι η διαφορά μεταξύ κοινής γυναικός, ερωμένης και συζύγου;

-Ποια είναι η διαφορά μεταξύ κοινής γυναικός, ερωμένης και συζύγου;

-Η κοινή γυναίκα λέει: "ακόμα;"
-Η ερωμένη "κι' όλας;"
-Η σύζυγος "νομίζω πως το ταβάνι θέλει βάψιμο"