Σάββατο, 21 Μαΐου 2016

ΠΟΜΑμεΑ Θεσσαλίας & ΚΚΠ Θεσσαλίας, «Μία συνεργασία για την άρση του αρνητικού στερεοτύπου για την αναπηρία»

Η Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Θεσσαλίας και το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Θεσσαλίας μέσα στα πλαίσια των εργασιών του Γενικού Συμβουλίου της ΕΣΑμεΑ, μετέχουν από κοινού σε δράσεις που ως στόχο έχουν την αποδοχή της διαφορετικότητας, την καταπολέμηση του στιγματισμού και την άρση του αρνητικού στερεοτύπου για την αναπηρία. Αντίστοιχα, η συγκεκριμένη συνεργασία θα επεκταθεί και στο μέλλον και θα καλύψει ζητήματα και χώρους, όπως η αποιδρυματοποίηση, η καινοτόμες προσεγγίσεις για την εκπαίδευση – κατάρτιση, καθώς και για την προσβασιμότητα, την παραγωγή προσβάσιμου εκπαιδευτικού και ενημερωτικού υλικού, καθώς και σε σειρά άλλων θεμάτων που αφορούν τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους στην περιοχή της Θεσσαλίας.

                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                             Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ


                    ΡΑΛΛΗΣ ΤΣΙΟΥΛΑΚΗΣ                                                                     ΔΗΜΗΤΡΑ ΡΙΖΟΥΛΗ
    ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 14, 41223 ΛΑΡΙΣΑ
   
    Τηλ. & Fax 2410 287209
    E-mail:pomameathes@gmail.comΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ, 41500

Τηλ: 2413 503900