Κυριακή, 12 Ιουνίου 2016

Ενας Γάλλος, ένας Πέρσης, ένας Ιταλός και ένας Έλληνας

Γίνετε μια συνεδρίαση για τα καλύτερα προϊόντα. Έχει πάει ένας Γάλλος, ένας Πέρσης, ένας Ιταλός και ένας Έλληνας.

Σηκώνετε ο Γάλλος και λέει:

– Εμείς έχουμε τις ποιο όμορφες γυναίκες.

– Εμείς βγάζουμε τα καλύτερα χαλιά, λέει ο Πέρσης.

Τον Έλληνα αρχίζουν και τον ζώνουν τα φίδια, δεν ήξερε τι να πει.

– Εμείς βγάζουμε τα καλύτερα αυτοκίνητα στην Ιταλία, λέει ο Ιταλός.

Τελικά σηκώνετε ο Έλληνας και παίρνει ύφος λέγοντας.

– Εμείς πάλι πηδάμε τις Γαλλίδες, πάνω στα καλύτερα Περσικά χαλιά με ταχύτητα Ιταλική….!