Τρίτη, 14 Ιουνίου 2016

ΑΝΕΚΔΟΤΑ : Κινητό

Ήταν ένας Έλληνας, ένας Γάλλος και ένας Γερμανός και πήγαν να αγοράσουν κινητό.

- Θέλω το τάδε κινητό, λέει ο Έλληνας.

- Δεν σου το δίνω, λέει ο καταστηματάρχης.

- Θέλω το δείνα κινητό, λέει ο Γάλλος.

- Δεν σου το δίνω, λέει ο καταστηματάρχης.

- Θέλω το άλλο κινητό, λέει ο Γερμανός.

- Ορίστε, 350 ευρώ, λέει ο καταστηματάρχης.

- Καλά, γιατί σε αυτόν έδωσες κινητό και σε εμάς όχι, λένε ο Έλληνας και ο Γάλλος.

- Γιατί το κινητό θέλει τον Γερμανό του!