Τρίτη, 5 Ιουλίου 2016

Η θέση της Ε.Γ. της ΚΙΠΑΝ για την υποβάθμιση της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης από την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και την Κυβέρνηση

Η ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ, εξετάζοντας την πορεία των προβλημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, διαπιστώνει ότι συνεχίζεται, με πιο γρήγορους ρυθμούς, μια σκόπιμη επιδείνωση των όρων λειτουργίας των Πανεπιστημίων, με συνέπεια την περαιτέρω υποβάθμιση του επιπέδου των παρεχόμενων σπουδών και την απομάκρυνσή τους από τα διεθνή πρότυπα και από την αντιμετώπιση των αναγκών της ελληνικής κοινωνίας. Η επιδείνωση οφείλεται κυρίως στην συνεχιζόμενη και εντεινόμενη περικοπή πόρων (χρόνια υποχρηματοδότηση και συρρίκνωση προσωπικού) αφενός, και στο θεσμικό τέλμα με την έλλειψη μακροπρόθεσμης και συναινετικής πολιτικής για την εκπαίδευση και τις νομοθετικές παλινωδίες αφετέρου.  
Ειδικά για την κυβερνητική πολιτική, η ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ θεωρεί ότι η πολιτική που ασκείται στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είναι καταστροφική, ιδεοληπτική, με το βλέμμα στο παρελθόν και όχι στο μέλλον. Συγκεκριμένα:

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΔΩ:    http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1911&Itemid=207