Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2017

ΑΝΕΚΔΟΤΑ :Μου το είπε ο Θεός

Αργά το βράδυ σε ένα τρελοκομείο φωνάζει ένας τρελός: 

- Είμαι ο Ναπολέων! 
Πετιέται ένας άλλος: 
- Και πού το ξέρεις; 
Απαντάει αυτός: 
- Μου το είπε ο Θεός. 
Και ακούγεται μια φωνή από το τέλος του διαδρόμου: 
- Ψέματα, εγώ δεν είπα τίποτα!