Τρίτη, 30 Μαΐου 2017

Συμμετοχή του ΑΚΕΘ στην εταιρική συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο "We M@KE It Happen".


Στην Ουέλβα της Ισπανίας πραγματοποιήθηκε η 2η δραστηριότητά κατάρτισης του σχεδίου με τίτλο «We make IT happen» και κωδικό 2016-1- TR01-KA203- 034482, στο οποία το ΑΚΕΘ συμμετέχει ως εταίρος. Στόχοι της κατάρτισης ήταν η υποστήριξη του προσωπικού των εταίρων στον τρόπο οργάνωσης, παραγωγής και παρουσίασης εκπαιδευτικού υλικού από εκπαιδευτικούς ξένων γλωσσών. Το ΑΚΕΘ εκπροσωπήθηκε στις εργασίες της συνάντησης από την Gulsah Aksoy.

The second training activity of the project “We make IT happen” (code: 2016-1- TR01-KA203- 034482), in which AKETH is actively involved as a partner, was held in Huelva, Spain. The project is funded by the European Commission under KA203 (Higher Education). Among the aims of the training, there was shed light on foreign languages teachers’ supporting the partner organizations’ staff in organization, production and presentation of educational material. In the above activities, AKETH was represented by Gulsah Aksoy, a member of the EU projects department of the organization.