Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2018

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ: Καταθέσεις δικαιολογητικών για τις πληγείσες οικίες


Σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.1720/Α32/28.11.2017 και την ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/2402/Α32/07.12.2017

Παρακαλούμε εντός δεκαπέντε (15) ημερών, δηλαδή μέχρι και τις 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 να καταθέσετε στον Δήμο Παλαμά φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία χορήγησης επιδόματος προς πληγέντα φυσικά πρόσωπα λόγω των καταστροφών που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα στην Τ.Κ. Καλογριανών την 19η ως και 26η Φεβρουαρίου 2018.

Τα δικαιολογητικά είναι τα παρακάτω:
  • Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας
  • Φωτογραφίες όψεων του πληγέντος κτιρίου και του εσωτερικού της κατοικίας που έχει πληγεί οι οποίες θα φέρουν το όνομα και την υπογραφή του ιδιοκτήτη/-τριας ή του ενοικιαστή/-τριας
  • Φωτοαντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος ή ύδρευσης ή τηλεφώνου
  • Συμπληρωμένη η πρότυπη, σύμφωνα με την ΚΥΑ, Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής), την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν από τα ΚΕΠ ή από τον Δήμο Παλαμά.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
ΔΕΚΤΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ! ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΛΕΙΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Η ΜΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ!