Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2019

Η αρχαία πόλη «Φύλλος» ~ Φύλλο Καρδίτσας ♥

Φυλλήιον Όρος ή Ντουγαντζής  ~ Drone: Βαγγέλης Κοσκινιώτης

Ονομασία του χωριού μας

Φύλλος

Άλλοτε λεγόταν «Σιαμπαλί», σύνθετη τούρκικη λέξη που θα πει το μέλι του χωριού (στα τούρκικα λεγόταν Σιάμπαλι και όχι Σιαμπαλί) . Την ονομασία Φύλλον την πήρε από την αρχαία πόλη «Φύλλος» που ήταν κτισμένη πάνω στο Φυλλήιον όρος δηλ. στο βουνό Δογαντζής και έφτανε μέχρι την πηγή Γκιόλι στους πρόποδες του βουνού. 

Η θέση της ανατολικά του ομώνυμου χωριού Ηλιά περί τα δύο χιλιόμετρα. Τα ερείπια της πόλης αυτής διακρίνονται ακόμη και σήμερα και είναι άγνωστο πότε και από ποιους καταστράφηκε. Επίσης διακρίνονται τα ερείπια του Κάστρου ή της Ακρόπολης πάνω στο βουνό Δογαντζή και νότια από την πηγή Γκιόλι .

Η ζωή του χωριού υπολογίζεται γύρω στα 150 χρόνια. Η χρονολογία αυτή επιβεβαιώνεται και από τον Άγγλο περιηγητή Ληκ, ο οποίος ενώ αναφέρει τα γύρω χωριά όταν πέρασε το 1809, το Σιαμπαλί δεν το καταγράφει, επομένως είναι νεότερο .

 Η εκκλησία Άγιος Δημήτριος κτίσθηκε πάνω από εκατό χρόνια. Επίσης ένα άλλο σοβαρό στοιχείο είναι το τεράστιο γυμναστήριο της πόλης Φύλλος που εντοπίζεται στον υψωμένο χώρο ανάμεσα στα χωριά Φύλλον και Αμπελώνα, άλλοτε Αλμαντάρι .Αυτός ο χώρος παλιότερα ήταν περισσότερο ευδιάκριτος ως γυμναστήριο , ενώ τώρα με τις καλλιέργειες και ισοπεδώσεις τείνει να εξαφανιστεί κάθε σημάδι . 

Δεν υπάρχουν βέβαια πολλά στοιχεία για την πόλη Φύλλος, γιατί δεν έγιναν επισταμένες ανασκαφικές έρευνες.    Από Penny Lane

Δείτε το βιντεάκι εδώ: