Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2019

ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑ!

- δεν λέμε "ρε", αλλά "αρά"
- δεν λέμε "χήνα", αλλά "χναρ"
- δεν λέμε "τρέχα", αλλά "κόσια"
- δεν λέμε "μουλάρι", αλλά "μπλαρ"
- δεν λέμε "από πού", αλλά "απούθι"
- δεν λέμε "γάιδαρος", αλλά "γουμάρ"
- δεν λέμε "γαλοπούλα", αλλά "μισίρ"
- δεν λέμε "από πάνω", αλλά "απαναθιό"
- δεν λέμε "βάτραχος", αλλά "μπάκακας"
- δεν λέμε "ξάδερφος", αλλά "αξάδιρφους"
- δεν λέμε "ανακατώνω", αλλά "αλαμανάου"


- δεν λέμε "χείλι", λέμε "αχείλ"
- δεν λέμε "κοίτα", λέμε "ατήρα"
- δεν λέμε "ξεχνάω", λέμε "αστουχάου"
- δεν λέμε "ευτυχώς", λέμε "ασπουλλάτ"
- δεν λέμε "καλιακούδα", λέμε"γκαλιακδάς"
- δεν λέμε "σιχαίνομαι", λέμε "ασχαίνουμι"
- δεν λέμε "κουκουβάγια", λέμε "κουκουιάβα"
- δεν λέμε "κοκοράκι", λέμε "κουκουτάκους"
- δεν λέμε "κότσυφας", λέμε "καρακουστάκους"
- δεν λέμε "τσαλαπετεινός", λέμε "μπαμπτζάρα"
- δεν λέμε "γριά", λέμε "βαβά"

- δεν λέμε "πάπια", λέμε "πάπα"
- δεν λέμε "μοσχάρι", λέμε "μσκάρ"
- δεν λέμε "βουίζω", λέμε "βαγκανάου"
- δεν λέμε "αυτού δα ", λέμε "αυτούια"
- δεν λέμε "βουβαλάκι", λέμε "βαλόμσκου
- δεν λέμε "αλλήθωρος", λέμε "γκαϊδός" 
- δεν λέμε "γυρίζω άσκοπα", λέμε "γκιζιράου"
- δεν λέμε "σπουργίτι", λέμε "αγρουτσιουνάς"
- δεν λέμε "κοτόπουλο με ρύζι", λέμε "πλι μι ρυζ"