Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2021

Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας: Η Πρώτη Διαδικτυακή Συνάντηση του έργου Vegan Food


Η Πρώτη Διαδικτυακή Συνάντηση του έργου Vegan Food, με κωδικό 2020-1-KA202-094129 πραγματοποιήθηκε μέσω ZOOM στις 12 Ιανουαρίου 2021.

Το έργο έχει εγκριθεί στο πλαίσιο του Erasmus+ στη Βασική Δράση 2 - Στρατηγικές Συνεργασίες. Συντονιστής του έργου είναι η Kadikoy Abdulhamid Han Mesleki ve Teknik Lisesi της Τουρκίας. Οι εταίροι του σχεδίου είναι οι: Olemisen Balanssia RY από την Φινλανδία, Momentum Marketing Services Limited από την Ιρλανδία, και το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας από Ελλάδα..Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε αναλυτική παρουσίαση του έργου και των πνευματικών προϊόντων του. Το έργο αφορά την ολική χορτοφαγία (veganism). Στα πλαίσια του σχεδίου θα αναπτυχθούν τρεις εκπαιδευτικές ενότητες και μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης.