Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

Το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας συμμετείχε στη Πρώτη Διαδικτυακή Συνάντηση του έργου Digital Literacy Portal


Το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας συμμετείχε στη Πρώτη Διαδικτυακή Συνάντηση του έργου Digital Literacy Portal, με κωδικό 2020-1-KA204-093446 μέσω ZOOM στις 14 Ιανουαρίου 2021.

Το έργο έχει εγκριθεί στο πλαίσιο του Erasmus+ στη Βασική Δράση 2 - Στρατηγικές Συνεργασίες. O συντονιστής του έργου είναι η Περιφερειακή Διεύθυνση του Bilecik της Τουρκίας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε αναλυτική παρουσίαση του έργου και των πνευματικών προϊόντων του. Έχει προγραμματιστεί να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα σπουδών που θα χρησιμοποιηθεί για πολλά χρόνια για την διασφάλιση της εκπαίδευσης ενηλίκων στα διεθνή πρότυπα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), με σκοπό την παροχή εκπαίδευσης ενηλίκων ψηφιακής παιδείας σε ολοένα περισσότερους ανθρώπους μέσω τεχνολογιών ΤΠΕ χρησιμοποιώντας λιγότερο χρόνο και λιγότερους πόρους. Στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθούν 9 εκπαιδευτικές ενότητες και θα δημιουργηθεί επίσης μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης.