Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2016

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ:ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜAΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Παρακαλούνται οι επαγγελματίες των καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος που δραστηριοποιούνται στον Δήμο μας και θέλουν να χρησιμοποιήσουν Δημοτικό χώρο για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2016, για να τους χορηγηθεί η άδεια , πρέπει να καταθέσουν στον Δήμο μας και στο γραφείο εμπορικών δραστηριοτήτων, αίτηση για την παραχώρηση του χώρου που θα αναπτύξουν την δραστηριότητά τους, μέχρι στις 29-02-2016.
Όσοι επαγγελματίες δεν υποβάλουν αίτηση, δεν θα τους χορηγηθεί η αντίστοιχη άδεια παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου.
Πληροφορίες στο 24443-50111.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΜΑ


ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ