Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2019

♥ Καρδίτσα: Που οφείλουν το όνομά τους τα «Τιτάνεια»? Ιστορικά στοιχεία

Ιστορικά στοιχεία
Τα «Τιτάνεια» οφείλουν το όνομά τους στον πρώτο δήμο της περιοχής (δήμος Τιτανίου), που ιδρύθηκε μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλίας από τους Οθωμανούς το 1881, και περιελάμβανε τον Παλαμά ως έδρα και πολλά από τα γύρω χωριά. Το όνομά του, το πήρε από το βουνό Τιτάνιο, που αναφέρεται από τον Όμηρο στον «νηών κατάλογο», στην Β’ Ραψωδία της Ιλιάδας, όπου περιγράφονται οι πόλεις κράτη που συμμετείχαν στην εκστρατεία της Τροίας, με τους αρχηγούς και τον αριθμό των καραβιών τους:


«Οί δ' έχον 'Ορμένιον, οί τε κρήνην `Υπέρειαν, 
οί τ' έχον 'Αστέριον Τιτάνοιό τε λευκά κάρηνα, 
τών ήρχ' Ευρύπυλος Ευαίμονος αγλαός υιός: 
τώ δ' άμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νήες έποντο.»


(Σε έμμετρη μετάφραση του Ιακώβου Πολυλά:
Όσοι τ’ Ορμένιο άφησαν και την Υπέρεια κρήνη 
τ’ Αστέριο και τις κορυφές τις άσπρες του Τιτάνου
τους διοικούσε ο Ευρύπυλος λαμπρός Ευαιμονίδης 
κι είχε σαράντα ολόμαυρα καράβια στο κατόπι.)


Το Τιτάνιο όρος συνδέεται με τις μυθικούς Τιτάνες, που ήταν παιδιά του Ουρανού και της Γης, κατά τον Ησίοδο.
Οι Τιτάνες αντιπροσώπευαν για τους αρχαίους τις δυνάμεις της φύσης καθώς και τις δυνάμεις των φυσικών φαινομένων. Αυτές οι δυνάμεις εξουσίαζαν τον κόσμο τον πρώτο καιρό της δημιουργίας. Η εξιστόρηση του Ησίοδου στη «Θεογονία» του, είναι μια ποιητική αναπαράσταση μιας από τις μεγάλες ανατροπές που δόνησαν κάποτε το έδαφος της Ελλάδας, ειδικά της Θεσσαλίας, με τις μεγάλες κατακρημνίσεις, τη μετατόπιση όγκων, το άνοιγμα μεγάλων χαραδρών και ρηγμάτων.
Τιτανομαχία ονομάστηκε η μάχη των Ολύμπιων θεών με τους Τιτάνες, που μέχρι τότε κυριαρχούσαν στον κόσμο. Ηττήθηκαν τελικά οι Τιτάνες και οι Θεοί τους έστειλαν στα τάρταρα… 
Η Γη, παρότι βοήθησε Δία να κυριαρχήσει, δεν της άρεσε η τύχη που επιφύλαξε αυτός για τα παιδιά της, τους Τιτάνες. Έτσι, ξεσήκωσε τους Γίγαντες σε πόλεμο κατά των Ολύμπιων Θεών. Εδώ έχουμε τις Γιγαντομαχίες, στις οποίες και πάλι νικητές με δόλο βγήκαν οι Θεοί του Ολύμπου…